قانون اتباع خارجه و حمایت بین المللی, که از ماه آوریل در ترکیه به اجرا درآمده، به زبان فارسی ترجمه شده است. این ترجمه در سایت رسمی اداره مهاجرت نیز در دسترس می باشد.

در این قانون همه موارد مربوط به نحوه ورود، اقامت و زندگی در ترکیه برای خارجی ها توضیح  داده شده است.

 دانلود از سایت اداره مهاجرت ترکیه

سایر مطالب مرتبط

اقامت ترکیه
خرید آنلاین از سایت ترندیول ترکیه
زندگی در ترکیه
چرخ دستی در فرودگاه استانبول
داروخانه شبانه روزی استانبول
زندگی در ترکیه
زندگی در ترکیه
مفهوم KDV در ترکیه
زندگی در ترکیه
ikamet
ikamet
زندگی در ترکیه
زندگی در ترکیه
زندگی در ترکیه
زندگی در ترکیه
ساز باغلاما
زندگی در ترکیه
زندگی در ترکیه
زندگی در ترکیه
زندگی در ترکیه
زندگی در ترکیه
زندگی در ترکیه
زندگی در ترکیه
زندگی در ترکیه
زندگی در ترکیه
ikamet