چرخ دستی در فرودگاه استانبول
داروخانه شبانه روزی استانبول
مفهوم KDV در ترکیه