نوشته‌ها

منابع آزمون YDS ترکیه
دانشگاههای ترکیه
کتابهای استانبول
دانشگاههای ترکیه

دانشگاه خصوصی «تجارت استانبول»

/
دانشگاه خصوصی «تجارت استانبول»این دانشگاه در سال ۲۰۰۱ از طرف ات…
دانشگاههای ترکیه