نوشته‌ها

آموزش مکالمات ترکی گلکاریان
دانشگاههای ترکیه

دانشگاه خصوصی «تجارت استانبول»

/
دانشگاه خصوصی «تجارت استانبول»این دانشگاه در سال ۲۰۰۱ از طرف ات…