گرامر هیتیت دو: وجه درخواستی افعال ترکی استانبولی

گرامر ترکی استانبولی را میتوانید در بخش آموزش آنلاین وبسایت استاد داوود عظیمی مشاهده کنید. در هر درس، بخشی از گرامر ترکی استانبولی با توضیحات فارسی در اختیار علاقمندان به زبان ترکی استانبولی قرار داده می شود. در ابن مطلب قصد داریم درس سوم هیتیت دو را برایتان توضیح دهیم.

این درس شامل وجه درخواستی افعال ترکی استانبولی است که در این بخش، حالت ساده وجه درخواستی را یاد میگیرید. این وجه به دلیل اینکه با وجه شرطی ترکی استانبولی شبیه است گاها نام وجه شرطی ـ درخواستی هم به خود میگیرد. تفاوت این دو وجه در این است که وجه درخواستی به تنهایی مورد استفاده قرار میگیرد ولی وجه شرطی حتما باید گزاره‌ای بعد از خود داشته باشد تا معنی آن کامل شود.

مثلا میگوییم: کاش بیاید: وجه درخواستی

*اگر بیاید….در این عبارت ما نیاز داریم که بعد از «اگر بیاید» جمله ای را به عنوان گزاره بیان کنیم تا عبارت دارای مفهوم شود مثلا اگر بیاید خوشحال میشوم.

فرمول وجه درخواستی ترکی استانبولی

حال میرویم سراغ نحوه ساخت وجه درخواستی افعال ترکی استانبولی:

Fiil + se, sa+ m,n,*,k*nız/niz, ler/lar

در وجه درخواستی برای بیان آرزو و خواسته فرد، میتوان از کلمه «کاش» هم در ابتدای جمله استفاده کرد ولی خیلی از اوقات این کلمه را میتوان حذف کرد.

Ah, keşke babam buraya gelse. کاش بابام اینجا بیاد

Ah, arkadaşım bana yardımcı olsa. کاش دوستم بهم کمک کنه

                                                    کاش معلم امروز تکلیف نده. Keşke, öğretmen bugün ödev vermese.

نکته ۱: در حالت سوالی وجه درخواستی علاوه بر بیان آرزو، تمایل گوینده برای انجام دادن یا ندادن کاری را توضیح میدهد. در این حالت کلمه «کاش» از ابتدای جمله حذف میشود ولی در معنی عبارت این کلمه به صورت مستتر وجود دارد.

(keşke)yarınki partiye ben de gelsem mi?(میشه، کاش) من مهمونی فردا بیام؟

(keşke)Bu akşam yemeği evde yemesek mi?(میشه) امشب غذا رو خونه نخوریم؟

نکته ۲: وقتی وجه درخواستی به صورت دو فعل پشت سر هم میآید حالت تاکید به جمله میدهد و در اکثر جملات معنی «فقط، حداکثر» میدهد.

Bu soruyu yapsa yapsa Ahmet yapar= (Bu soruyu sadece Ahmet yapar.)

Sınav sürse sürse 2saat sürer.امتحان حداکثر دو ساعت طول میکشه

دیگر مطالب مربوط به گرامر هیتیت دو را میتوانید در این لینک مشاهده کنید.