قانون سربازی در ترکیه

قانون سربازی در ترکیه

طبق قانون ترکیه، همه افرادی که به سن قانونی میرسند مشمول قانون سربازی میشوند. البته قانون سربازی در ترکیه و مدت آن تفاوتهایی با ایران دارد. در ترکیه پسران ملزم به گذراندن ۶ ماه دوره سربازی هستند.

حالا برسیم به قانون سربازی ترکیه برای شهروندان خارجی. طبق قانون کشور ترکیه، افرادی که قبل از سن قانونی شهروندی ترکیه را اخذ کنند همانند شهروندان عادی ترکیه حتما باید خدمت سربازی را در ترکیه سپری کنند.

در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۱۴ محدودیت سن قانونی برای خدمت سربازی در ترکیه ۲۱ سال و مدت آن هم ۶ ماه عنوان شد. بنابراین افرادی که تابعیت ترکیه و یا شهروندی ترکیه را دریافت میکنند اگر در کشور محل تولدشان خدمت سربازی را نگذرانده باشند ملزم به گذراندن سربازی در ترکیه هستند. ولی اگر خدمت سربازی را در ایران گذرانده و یا معاف شده باشند در ترکیه هم نیاز به گذراندن دوره خدمت سربازی نیستند.

اشخاص با سن کم‌تر از ۲۱ سال که شهروندی ترکیه را اخذ کرده‌اند می‌توانند خدمت سربازی خود را در این کشور به مدت دو سال به تاخیر بیاندازند.

اطلاعات بیشتر درباره قانون سربازی در ترکیه

اولین ارتش منظم ترکیه سال ۱۸۲۶ در دوره دولت عثمانی تشکیل و اجرای قانون خدمت سربازی اجباری ۱۸ ماهه در تاریخ می ۱۹۱۴ آغاز شد. این قانون شامل تنها پسران ۲۱ سال به بالا می شود. مدت آن نیز از سال ۱۹۲۷ تاکنون کاهش یافته و از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ تنها ۱۲ ماه برای افرادیست که دانشگاه نرفته باشند.

مشمولان خدمت خدمت سربازی، می‌توانند این دوره را در ژاندارمری و ارتش ترکیه بگذرانند. افراد دارای مدرک لیسانس می‌توانند خدمت سربازی خود را در ۶ ماه انجام دهند. شهروندان ترک مقیم دیگر کشورها که سه از خروج آنها گذشته باشد می‌توانند با دادن ۱۰۰۰ یورو از سربازی معاف شوند. این مبلغ قبلا شش برابر بود. داشتن کارت پایان خدمت سربازی، شرطی برای ازدواج، دریافت پاسپورت و اقامت در هتل در ترکیه به شمار نمی‌رود.

مجلس ترکیه طرح کاهش مدت خدمت سربازی از ۱۲ ماه به ۶ ماه و خرید سربازی به طور دائم را هم به تصویب رسانده است. پیشتر مدت خدمت سربازی در ترکیه برای افراد کم سواد، دارنده مدرک دیپلم دوره متوسطه، فوق دیپلم ۱۲ ماه بود. افراد دارای مدرک لیسانس و بالاتر نیز بر حسب نتیجه امتحان بین ۶ یا ۱۲ ماه به سربازی می رفتند.

خرید خدمت سربازی در ترکیه

طبق قوانین ترکیه (۲۰۲۱) میتوان خدمت سربازی را با هزینه ۳۷ هزار لیر خریداری کنند. البته حتی با خرید خدمت سربازی یک دوره ۲۵ روزه باید مشغول به آموزش های اولیه بپردازند.