سوالات آزمون آزمایشی یوس

آزمون یوس

آزمون یوس از سه قسمت تشکیل شده است.  مفاد  اصلی این آزمون به هوش ، ریاضی و هندسه اختصاص دارد . اکثرا آزمون یوس دارای ۸۰ سوال است و بودجه بندی آن عموما ۴۰ سوال هوش ، ۳۵ سوال ریاضی و ۵ سوال هندسه است، البته بعضی از دانشگاه‌ها ازین بودجه بندی تبعیت نمی‌کنند و ممکن است تعداد سوالات بیشتر یا کمتر از ۸۰ سوال باشد و یا تعداد سوالات هندسه بیشتر از ۵ سوال باشد .

تست هوش آزمون یوس

تست هوش آزمون یوس ترکیه معمولا از ۳۵ سوال تشکیل میشود. البته تعداد سوالات در دانشگاههای مختلف ترکیه ممکن است تغییر کند. ولی مهم این است که حداقل نیمی از سوالات یوس دانشگاههای ترکیه را تست هوش تشکیل میدهد و بنابراین برای افرادی که قصد تحصیل پزشکی، تحصیل دندانپزشکی، تحصیل داروسازی و دیگر رشته ها را در دانشگاههای ترکیه دارند، بسیار حایز اهمیت است.

تست هوش آزمون یوس

تست هوش آزمون یوس

کتابهای مفید برای تست هوش آزمون یوس ترکیه

برای حل تستهای هوش آزمون یوس ترکیه میتوان از کتابهای موسسات متروپل، پوزا و یا تاساری استفاده کرد ولی قطعا بهترین کتاب برای آشنایی با سوالات هوش، کتاب Advanced İQ Tests نوشته Philip Carter میباشد. کتاب تستهای پیشرفته هوش، در ۲۰۹ صفحه تالیف شده است و میتواند به حل تستهای هوش یوس بسیار کمک کند.

حجم فایل: ۵ مگابایت