نوشته‌ها

کتابهای ترکی متروپل
2017 TÜRKİYE BURSLARI
تومر
آموزش آنلاین ترکی استانبولی

فهرست مطالب

/
بخش نخست: آواشناسی زبان ترکی استانبولی ۱٫ الفبای ترکی استانبولی * حروف ص…