نوشته‌ها

تومر

معرفی آزمون تومر ترکی استانبولی TÖMER

/
داوطلبانی که در مقاطع مختلف در ترکیه تحصیل خواهند کرد می توانند دی…

بورسا * Bursa

/