گرامر هیتیت دو

گرامر هیتیت دو:Dan beri,DIR

بیان از زمان…..تاکنون؛ برای ساخت جملاتی که معنی مبدا و مقصد زمانی داشته باشند از فرمول زیر بهره میبریم:

Zaman adı+ dan,den,tan,ten+ beri

یا

Zaman adı+dır,dir,tır,tir

Dünden beri onu görmemişim از دیروز تا الان او را ندیده ام

İki yıldır seni bekliyorum دو سال است که منتظر تو هستم

*

نکته ۱ برای گرامر هیتیت دو:  Dan beri,DIR

تفاوت این دو فرمول از دو مثال بالا مشخص است. در فرمول اول، حالت: از یک زمان تا زمان دیگر وجود دارد در حالیکه در فرمول دوم کلمه «است» در معنی دیده میشود و یک «مدت مشخص» را نشان میدهد.

*

نکته ۲: در برخی از جملات میتوان هردوی این فرمولها را به جای هم استفاده کرد و این به معنی بستگی دارد؛

İki aydan beri İran’dayım / iki aydır İran’dayım

نکته سوم: در بسیاری از موارد توجه به معنی جمله شما را از کاربرد اشتباه دو فرمول به جای هم دور میکند:

Saat ikidir buradayım!   ساعت دو است اینجام

Saat ikiden beri buradayaım!ازساعت ۲ تا الان اینجام

بنابراین زمانی که در عبارت شما مفهومی «از…..» وجود دارد حتما از فرمول نخست(از….بری) استفاده میکنید.

*

نکته ۴: اگر بخواهید در این فرمولها از زمان گذشته استفاده کنید حتما باید حالت منفی آن را مورد استفاده قرار دهید:

Onu iki yıldan beri gördüm!

Onu iki yıldan beri görmedim!اونو از دوسال پیش تا الان ندیدم

نکته ۵: کلمات زیر همیشه با فرمول دوم ساخته میشوند:

Epeydir, bayağdır, çoktandır

پیش از این گرامرهای هیتیت یک، گرامرهای هیتیت دو در بخش اموزش گرامر ترکی استانبولی و کتابهای هیتیت یک، کتابهای هیتیت دو و هیتیت سه در بخش دانلود منابع ترکی استانبولی سایت برای استفاده علاقمندان قرار داده شده بود.