ویزای همراه ترکیه

ویزای همراه ترکیه برای دانشجویان خارجی

همراه داشتن اعضای خانواده به هنگام تحصیل در ترکیه، موجب کم شدن استرس ناشی از مهاجرت به ترکیه می‌شود. بیشتر افراد متاهل، تنها کشور‌هایی را انتخاب می‌کنند که بتوانند در حین تحصیل، همسر و فرزندشان را همراه خود داشته باشند. کشور ترکیه با ارائه ی ویزای همراه تحصیلی ترکیه برای دانشجویان خارجی، شرایط تحصیل در ترکیه را برای متقاضیان آسانتر مینماید.

ویزای همراه ترکیه برای دانشجویان ایرانی

کشور ترکیه به دلیل همسایگی با ایران و نزدیکی قیمت  لیر ترکیه با ریال ایران، مقصد مهاجرت تعداد زیادی از ایرانیان است. همچنین، به‌دلیل وجود دانشگاه‌های موردتایید وزارت علوم  در ترکیه و دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه، سالانه افراد زیادی این کشور را برای ادامه تحصیل انتخاب مینمایند.

با وجود نزدیکی مسافت ترکیه به ایران، تحمل دوری از خانواده، هماهنگی با شرایط و محیط جدید دشوار خواهد بود. امکان همراه داشتن خانواده، برای فرد در‌حال‌تحصیل در ترکیه و امکان اخذ ویزا برای همراه، هم‌زمان با ویزای تحصیلی فرد، از نقاط قوت کشور ترکیه نسبت به سایر کشور‌هاست.  ویزای همراه تحصیلی ترکیه برای کاهش مشکلات دانشجویان به اعضای خانواده آن‌ها اعطا می‌شود.

ویزای همراه تحصیلی ترکیه به همسر و فرزندان (زیر ۱۸ سال) و فرزندان وابسته بالای ۱۸ سال متقاضی تحصیل در ترکیه تعلق می‌گیرد. هدف از اعطای ویزای همراه، فراهم کردن آرامش دانشجو با بودن در کنار خانواده درجه یک‌اش در‌حین تحصیل در ترکیه است.

ویزای همراه تحصیلی ترکیه برای همسر دانشجو

داشتن ویزای همراه به همسر متقاضی تحصیل، اجازه کار در ترکیه نمی‌دهد. اگر همراه قصد کار در ترکیه را داشته باشد باید به‌صورت جداگانه برای اخذ ویزای کاری اقدام کند.

ویزای همراه تحصیلی ترکیه برای فرزندان دانشجو

فرزندان زیر ۱۸ سال می‌توانند در مدارس ابتدائی و متوسطه در ترکیه مشغول‌به‌تحصیل شوند، بدون اینکه لازم باشد برای ویزای تحصیلی در ترکیه درخواست کنند.

مدارک مورد نیاز برای ویزای همراه تحصیلی ترکیه

برای دریافت ویزای همراه تحصیلی ترکیه، متقاضی باید با در دست داشتن مدارک به سفارت‌ ترکیه در ایران مراجعه کند. برای اخذ ویزای همراه تحصیلی کشور ترکیه، ارائه مدارک زیر به سفارت این کشور الزامی است:

عکس مناسب برای پاسپورت

پاسپورت با حداقل دو صفحه خالی و اعتبار بیش از شش ماه

مدارک شناسایی و اثبات رابطه خانوادگی

اسناد مربوط به تمکن مالی (حدود ۵۰۰۰۰ لیر برای هر نفر)

مدارک تکمیل‌شده درخواست ویزا

نامه پذیرش از دانشگاه متقاضی تحصیل (تایید‌شده توسط وزارت علوم ترکیه)

مدت اعتبار ویزای همراه تحصیلی ترکیه

ویزای همراه تحصیلی ترکیه تا حداکثر دو سال اعتبار دارد و قابل تمدید است. ویزای همراه مادامی که دانشجو درحال تحصیل باشد و ویزای تحصیلی داشته باشد، برای خانواده‌ وی قابل تمدید است.
ایرانیان می‌توانند با اخذ ویزای توریستی به مدت سه ماه در ترکیه اقامت داشته باشند.
مدت اعتبار ویزای همراه تحصیلی ترکیه نمی‌تواند از مدت زمان اجازه اقامت دانشجویی که او را همراهی می‌کند، بیشتر باشد.
اگر متقاضی در هنگام اقدام برای اخذ اقامت ترکیه، ۵ سال ساکن ترکیه باشد، می‌تواند اقامت دائم ترکیه را دریافت کند.