سوالات تومر

سوالات تومر دانشگاه سلیمان دمیرل اسپارتا

دانشجویانی که قصد تحصیل در ترکیه به خصوص در دانشگاه سلیمان دمیرل اسپارتا را دارند، باید در آزمون تومر این دانشگاه شرکت کنند. سوالات تومر دانشگاه سلیمان دمیرل اسپارتا برای اولین بار در ایران به صورت رایگان در اختیار علاقمندان به تحصیل در دانشگاههای ترکیه قرار میگیرد.

در سالهای گذشته، سوالات تومر و یا آزمون ترکی ورود به دانشگاههای ترکیه حاوی سوالات گرامر ترکی هم بود ولی طی سالهای اخیر، سوالات تومر ترکی با تکیه بر استانداردهای بین المللی، از حالت گرامرمحور خارج شده و شامل مهارت های شنیداری، نوشتاری و درک مطلب و مکالمه شده است.

تحصیل در ترکیه

دانشگاه سلیمان دمیرل اسپارتا از دانشگاههای موردتوجه داوطلبان ایرانی تحصیل در ترکیه است. به همین خاطر آشنایی با نمونه سوالات تومر دانشگاه سلیمان دمیرل از اهمیت زیادی برخوردار میباشد.

در این پست علاقمندان به تحصیل در ترکیه میتوانند نمونه سوالات تومر دانشگاه سلیمان دمیرل اسپارتا را از وبسایت آموزش ترکی استانبولی بصورت رایگان دانلود کنند.

نمونه سوالات تومر

لازم به ذکر است که این سوالات شبیه سازی آزمون تومر دانشگاه سلیمان دمیرل است. این سوالات شامل نمونه سوال درک مطلب ترکی، مکالمه ترکی، انشای ترکی و سوالات شنیداری ترکی است.

توجه: متاسفانه بخش شنیداری فقط سوالات متنی تومر را دارد و فایل صوتی موجود نمیباشد.

برای تهیه سوالات تومر دانشگاه آنکارا، تومر دانشگاه استانبول، تومر دانشگاه قاضی با من در ارتباط باشید.