برای خرید سریالهای ترکی با زیرنویس ترکی استانبولی میتوانید به شماره ۰۹۱۲۸۸۹۶۰۲۷ و یا ۰۹۱۴۴۴۳۶۵۹۸ از طریق واتساپ پیام ارسال کنید.