برای خرید سریالهای ترکی با زیرنویس ترکی استانبولی میتوانید به شماره ۰۹۱۲۸۸۹۶۰۲۷ و یا ۰۹۱۴۴۴۳۶۵۹۸ از طریق تلگرام پیام ارسال کنید.