برای خرید زیرنویس ترکی سریالهای ترکی میتوانید به شماره ۰۹۱۲۸۸۹۶۰۲۷ و یا ۰۹۱۴۴۴۳۶۵۹۸ از طریق واتساپ پیام ارسال کنید.