Darmaduman سریال

زیرنویس ترکی سریال Darmaduman

زیرنویس ترکی سریال Darmaduman  که در سایتهای ایرانی با عنوان سریال ترکی نسل سوم ترجمه شده، توسط وبسایت آموزش ترکی استانبولی استاد داوود عظیمی آماده شد.

زیرنویس ترکی سریال Darmaduman  که ترجمه درست آن «درب و داغون» است، در ۹ قسمت آماده شده است. این سریال از شبکه تلویزیونی «FOX TV» فوکس تی وی ترکیه پخش میشود.

موضوع سریال Darmaduman  ، داستان چند جوان است که در دانشگاه باهم آشنا میشوند و مشکلات مالی و عاطفی پیدا میکنند. البته مدیونید اگر فکر کنید این سریال هم مثل دیگر سریالهای ترکی در نهایت به موضوع خواهر برادرهایی که بعدا از وجود همدیگر آگاه میشوند، ختم نمیشود.

پس دنبال داستان متفاوت نباشید!! این سریال فقط برای یادگیری ترکی با فیلم مناسب است و بس! و البته از حق نگذریم! تماشای این سریال کمک زیادی به پدرو مادرهایی میکند که هنوز هم فکر میکنند با تحکم و تنبیه میشود فرزند تربیت کرد.

گذشته از همه ی این موارد، به افرادی که میخواهند ترکی استانبولی یاد بگیرند، یا ترجمه موزیک ترکی انجام دهند، این سریال پیشنهاد میشود.

از نظر آموزش ترکی ولی این سریال ترکی را قطعا پیشنهاد میدهم چونکه دیالوگهای ترکی روزمره استفاده میشود و اصطلاحات رایج میان جوانان تورک را میشنوید.

توصیه میکنم لیست دیگر سریالهای ترکی با زیرنویس ترکی که در وبسایت آموزش ترکی استانبولی قرار داده شده است، مشاهده کنید و در صورت نیاز برای تهیه زیرنویس ترکی با من در ارتباط باشید.

۰۹۱۴۴۴۳۶۵۹۸