لیست دانشگاههای موردتایید وزارت علوم در سال ۲۰۲۳

اداره کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان وازرت علوم، لیست جدید سطح‌بندی دانشگاه‌های خارج از کشور برای ادامه تحصیل بعد از سپتامبر ۲۰۲۲ را منتشر کرد.

دانشگاه‌های به سه گروه الف (ممتاز)، گروه ب (خوب) و گروه ج (متوسط) تقسیم‌ شده‌اند. متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه‌های خارج از کشور از تاریخ اول تیر ۹۸ برابر با ۲۰۱۹/۰۶/۲۲ صرفاً در دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز) و گروه ب (خوب) قابل مشاهده در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل، ثبت نام رسمی کنند.

مدارک صادره از دانشگاه‌های گروه ج (متوسط) چنانچه پذیرش رسمی آنها پس از تاریخ یاد شده باشد، صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.

اطلاعیه

قابل توجه متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری:

ضروری است متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه‌های خارج از کشور از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ برابر  با ۲۰۱۹/۰۶/۲۲ صرفأ در دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز) و گروه ب (خوب) قابل مشاهده در پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل، ثبت نام رسمی نمایند. لذا مدارک صادره از دانشگاه‌های گروه ج (متوسط) چنانچه پذیرش رسمی آنها پس از تاریخ یاد شده باشد، صرفأ تا مقطع کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.

دانشگاههای تایید در ترکیه

علاقمندان به تحصیل در دانشگاه‌های خارجی برای اطلاع از لیست دانشگاه‌های مورد تایید بعد از سپتامبر۲۰۲۲ می‌توانند لیست دانشگاههای تایید وزارت علوم در ترکیه در سال ۲۰۲۳ را مشاهده نمایند.

ترکیه

گروه الف (ممتاز)

 1. Bilkent University / Bilkent Universitesi
 2. Bogazici University / Bogazici Universitesi
 3. Hacettepe University / Hacettepe Universitesi
 4. Koc University / Koc Universitesi
 5. Middle East Technical University / Orta Dogu Teknik Universitesi
 6. Sabanci University

گروه ب (خوب)

 1. Ankara University / Ankara Universitesi
 2. Anadolu University
 3. Akdeniz University
 4. Cankaya University
 5. Cukurova University
 6. Dokuz Eylul University
 7. Ege University / Ege Universitesi
 8. Erciyes University / Erciyes Universitesi
 9. Gazi University / Gazi Universitesi
 10. Istanbul Technical University / Istanbul Teknik Universitesi
 11. Istanbul University / Istanbul Universitesi
 12. Izmir Institute of Technology
 13. Karabuk University
 14. Marmara University / Marmara Universitesi
 15. Yildiz Technical University / Yildiz Teknik Universitesi

گروه ج (متوسط)

 1. Altinbas University
 2. Atılım University
 3. Bahçeşehir University (BAU)
 4. Beykent Univrersity
 5. Biruni University
  1. Eskisehir Osmangazi University
 6. Istanbul Bilgi University
 7. Istanbul Gelisim University
 8. Istanbul Okan University
 9. Istinye University
 10. Izmir University of Economics
 11. Kadir Has University
 12. Kocaeli Univerity
 13. KTO Karatay Universitesi
 14. Medipol University – Istanbul
 15. Ondokuz Mayis University
 16. Ozyegin University
 17. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 18. Sakarya University
 19. Selcuk University / Selcuk Universitesi
 20. Uludag University / Uludag Universitesi
 21. University of Gaziantep / Gaziantep Universitesi

لیست دانشگاههای موردتایید وزارت علوم در سال ۲۰۲۳ قبرس

قبرس

گروه ب (خوب)  

 1. Cyprus University of Technology
 2. University of  Cyprus

گروه ج (متوسط)

 1. Eastern Mediterranean University
 2. European University Cyprus
 3. Kibris Ada Kent Universitesi
 4. University of Nicosia