خرید آپارتمان در برجهای «فیرزوه» در منطقه آوجئلار استانبول با شرایط نقدی و اقساطی