دانشگاههای خصوصی ترکیه که فیزیوتراپی دارند

دانشگاههای ترکیه به دو دسته دانشگاههای دولتی و دانشگاههای خصوصی تقسیم می شوند؛ دانشگاههای دولتی ترکیه هم که فیزیوتراپی دارند به دو دسته تقسیم می شوند؛ دانشگاهایی که لیسانس فیزیوتراپی دارند و دانشگاهایی که کاردانی فیزیوتراپی دارند. توصیه ما به متقاضیان تحصیل در ترکیه این است که سراغ کاردانی نروند و حتما وارد کارشناسی فیزیوتراپی شوند.

پیش از این در مطلبی با عنوان تحصیل فیزیوتراپی بدون آزمون در استانبول، روشهای مختلف گرفتن پذیرش فیزیوتراپی و تحصیل فیزیوتراپی در ترکیه ببا یوس و بدون یوس توضیح داده شده بود. در این مطلب قصد داریم دانشگاهای ترکیه را معرفی کنیم و شرایط پذیرش فیزیوتراپی دولتی را شرح دهیم.

تحصیل فیزیوتراپی در ترکیه1

تحصیل فیزیوتراپی در ترکیه

هزینه رشته فیزیوتراپی در دانشگاههای خصوصی استانبول

دانشگاههای خصوصی ترکیه، رشته فیزیوتراپی را به زبانهای ترکی و انگلیسی ارائه میدهند.  شهریه این دانشگاهها بین ۶۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ دلار در سال است. البته ما میتوانیم این قیمت را تا ۵۰ درصد برای داوطلبان تحصیل در رشته فیزیوتراپی بورس بگیریم.

برای نمونه، رشته فیزیوتراپی را به جای ۷هزار دلار در سال، میتوانید با ۳۵۰۰ دلار در سال بخوانید! هزینه فیزیوتراپی در دانشگاههای دولتی ترکیه پایینتر است ولی نیاز به آزمونهای یوس و اس ای تی دارند درحالی که هزینه فیزیوتراپی در دانشگاههای خصوصی ترکیه بین ۶ تا ۱۲ هزار دلار در سال متغیر است.

دانشگاههای دولتی ترکیه هزینه رشته فیزیوتراپی را بین ۱۰۰۰ لیر تا ۱۲۰۰۰ لیر در سال قرار داده اند.

دانشگاههای خصوصی ترکیه که رشته فیزیوتراپی انگلیسی دارند با رنگ قرمز مشخص شده اند.

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ((Sağlık Bilimleri Fakültesi)

SANKO ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)