تغییرات آزمون آلستغییرات آزمون آلس


تغییرات آزمون آلس ترکیه (آزمون ورودی فوق لیسانس و دکتری ترکیه) درسال ۲۰۱۷  :

۱. بخش ریاضیات از دو بخش به یک بخش و بخش ادبیات هم به یک بخش تغییر یافت .

۲.اعتبار نتیجه آزمون از ۳ سال به ۵ سال تغییر یافت.

۳. تعداد سوالات از ۱۶۰ به ۱۰۰ تغییر یافت.
۴. مدت آزمون از ۱۸۰ به ۱۵۰ دقیقه تغییر یافت.
۵. زمان ثبت نام: ۱ تا ۸ مهر ماه/تاریخ: آزمون: ۲۸ آبان ماه

مدارک لازم:

اسکن پاسپورت – اسکن عکس- پرداخت هزینه ثبت نام

تماس:

۰۲۱-۶۶۵۷۳۹۵۹

۰۲۱-۶۶۵۷۳۹۶۰


برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط کلی ادامه تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاههای ترکیه اینجا کلیک نمایید.

تحصیل بدون یوس در ترکیه
تحصیل داروسازی در ترکیه
داروسازی در ترکیه
تحصیل در ترکیه بدون یوس
تحصیل در ترکیه
دانشگاههای ترکیه
تحصیل فیزیوتراپی در ترکیه1
آزمون یوس(YÖS) چیست؟ (معرفی امتحان یوس YOS ترکیه)
دانشگاههای ترکیه