شرایط ارزشیابی مدارک دانشگاههای غیرتایید وزارت بهداشت

قابل توجه دانش آموختگان رشته های دکترای عمومی پزشکی، دکترای عمومی دندانپزشکی و داروسازی با تاریخ ورود بعد از آگوست ۲۰۰۹ از دانشگاههای غیر تایید

◊◊◊ به اطلاع دانش آموختگان رشته های دکترای عمومی پزشکی، دکترای عمومی دندانپزشکی و داروسازی با تاریخ ورود بعد از آگوست ۲۰۰۹ از دانشگاههای غیر تایید از نظر وزارت متبوع میرساند بر اساس آخرین مصوبات شورایعالی مدارک ایشان با شرایط ذیل قابل بررسی و ارزشیابی خواهد بود. لذا متقاضیانی که دارای شرایط ذیل می باشند می توانند با مراجعه به سامانه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک موثر ذیل در قسمت مربوطه اقدام نمایند:

۱-      دارا بودن مدرک بالاتر از دانشگاههای مورد تایید وزارت متبوع

۲-      شرکت و قبولی در آزمونهای معتبر بین الملل از نظر شورایعالی ارزشیابی در رشته های مذکور( در حال حاضر اسامی آزمونهای مورد تایید شورایعالی ارزشیابی در آئین نامه مربوطه  موجود می باشد و اسامی سایر آزمونهای مورد تایید متعاقبا اعلام خواهد شد)

۳-      ارزشیابی مدارک و دریافت مجوز کار از کشورهایی که دارای دانشگاه مورد تایید از نظر وزارت متبوع می باشند.

لازم به ذکر است پس از ارائه مدارک و مستندات، پرونده در کمیسیون ارزشیابی مدارک مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.

مطالب مشابه

بورسیه تحصیلی ترکیه
دانشگاههای ترکیه
زندگی در ترکیه
دانشگاههای ترکیه
تحصیل در ترکیه