پزشکان ایرانی مقیم استانبول

در شهر استانبول پزشکان و متخصصان ایرانی زیادی مشغول به کار هستند که هم باعث افتخار جامعه ایرانی و هم باعث آرامش هموطنان مقیم این شهر به حساب میایند . بسیاری از این پزشکان ، با دلسوزی و تخصص خود ، دلیلی هستند که بتوانیم با مراجعه به آنها احساس آرامش و بهبود داشته باشیم .
معرفی پزشکان عزیز و متخصصین گرامی ، شاید کمکی باشد به شما هموطن مقیم استانبول:

لیست ومحل کار پزشکان ایرانی مقیم استانبول

دکتر قباد – زنان و زایمان  – بیمارستان هالکالی کنت۰۵۴۱۹۱۸۳۶۳۷

دکتر بهرام بارلاس  زنان و زایمان ۰۵۳۲۲۷۵۱۷۲۱

دکتر فاطیما تولون اوغلو  زنان و زایمان   باهچه شهیر  ۰۲۱۲۴۲۱۳۰۳۰ و ۳۱

دکتر لیلا رضادوست  عمومی ، زیبایی  بیلیکدوزو ، بیکنت  ۰۵۵۳۶۴۴۱۹۶۷

دکتر مجید رحیمی  رادیولوژیست  شیرین اِولَر  ۰۲۱۲۴۵۲۷۶۲۷

دکتر زمانی  داروساز  آکسارای  ۰۵۳۲۴۶۵۲۸۵۶

دکتر سحر  دندانپزشک  باهچه شهیر  ۰۵۴۴۴۸۳۷۴۹۵

دکتر ممقانی  دندانپزشک  بیلیکدوزو  ۰۵۴۴۸۷۱۵۳۶۸

پزشکان ایرانی ترکیه

پزشکان ایرانی ترکیه

دکتر رامین رستگار  دندانپزشک  بیلیکدوزو ، بیکنت  ۰۵۵۵۰۰۲۵۲۵۹

دکتر جهانیان  دندانپزشک  شیشلی  ۰۵۴۴۶۹۲۹۲۴۳

دکتر جواد  پوست    ۰۵۳۲۲۰۶۳۲۹۰

دکتر گلی ارتم  داروساز  هالکالی کوچوک چکمجه  ۰۵۳۰۴۹۰۰۹۶۹

دکتر کاظم شن  چشم پزشک  بیلیکدوزو  ۰۲۱۲۸۷۳۰۳۵۳

دکتر اسحاق نسیمی  اطفال  اسنیورت  ۰۲۱۲۶۲۰۰۶۲۰

دکتر ناصر جان  قلب  آوجیلار بیمارستان مدی کانا  ۰۲۱۲۶۹۵۴۸۳۰

دکتر رامین حسینی  روانپزشک  شیشلی  ۰۵۵۳۵۶۷۷۵۹۴

دکتر ناهید متولی  روانپزشک اطفال    ۰۲۱۲۲۳۴۹۲۰۷

دکتر کریم قادری  پوست    ۰۵۳۲۷۴۲۳۸۳۸