سوالات تومر

معرفی آزمون تومر ترکی استانبولی

آزمون تومر چیست؟

تومر TÖMER مخفف عبارت Türkçe Öğretim Merkezi به معنی «مرکز آموزش زبان ترکی» است و آزمونی هم که توسط این مرکز برگزار میشود با همین نام خوانده می شود. برای معرفی آزمون تومر ترکی استانبولی باید تاکید کنیم که این مرکز برای اولین بار در سال ۱۹۸۴ تاسیس شده است و ویژه اتباع خارجی است که قصد یادگیری زبان ترکی را دارند. کلاسهای یادگیری ترکی در مراکز تومر داخل ترکیه و در برخی شعبات در کشورهای خارجی نیز برگزار میشود و در آخر دوره، آزمون تعیین سطح زبان ترکی یا همان آزمون تومر برگزار میشود و به شرکت کنندگان بر اساس نمره ی دریافتی، دو مدرک سرتیفیکا و دیپلما ارائه میشود.

تفاوت دیپلما و سرتیفیکای تومر

سرتیفیکا به افرادی ارائه میشود که توانسته باشند در سطوح A1,A2,B1,B2 امتیاز لازم را کسب کنند و مدرک دیپلما که گواهی مادام العمر زبان ترکی است، به افرادی ارائه میشود که بتوانند نمره ی لازم برای سطحC1 و C2 را کسب کنند.
در حال حاضر، مراگز تومر در سطح جهان به دانشگاه آنکارا وابسته هستند و به همین دلیل، معتبرترین مدرک زبان ترکی، تومر دانشگاه آنکارا می باشد.

نمره آزمون تومر به چه معناست ؟

سطح A1 “توانایی عمومی ارتباطات – مقابله با سوالات و پاسخ های ساده”.
سطح A2 “دانش ابتدایی زبان – توانایی صحبت در مورد مباحث قابل پیش بینی”
سطح B1 “دانش متوسط از زبان – مقابله با برخی از شرایط غیر معمول، به عنوان مثال برای باز کردن یک حساب بانکی”
سطح B2 “دانش خوب از زبان – توانایی توصیف طیف گسترده ای از موضوعات به عنوان مثال برای شرح مفصلی از یک مکان”
سطح C1 “دانش بسیار خوب از زبان – قادر به مقابله با موضوعات و موضوعات غیر قابل پیش بینی است.”
سطح C2 “آگاهی از زبان در یک سطح علمی، شاید بهتر از زبان مادری باشد.”
سنجش مهارت های زبان ترکی استانبولی در این آزمون در ۲ مرحله، به صورت شفاهی و کتبی، انجام می شود. زبان آموزان بر اساس معیارهای ارزشیابی تعیین شده برای قبولی در آزمون حداقل از امتیاز ۱۰۰ باید ۷۰ را کسب نمایند. زبان آموزانی که موفق به گرفتن مدرک TÖMER شده اند مدرک آن ها برایشان فرستاده می شود.

سیستم امتیاز دهی در آزمون TÖMER

بخش آزمون نمره
درک مطلب ۲۵
خواندن ۲۵
مکالمه ۱۵
توضیح شفاهی ۱۰
توضیح کتبی ۲۵
جمع ۱۰۰
توجه : در این آزمون حداقل باید نصف امتیاز هر یک از مهارت های ذکر شده کسب شود یعنی ۵۰ درصد.
داوطلبانی که امتیاز بین ۵۹-۵۰ کسب کنند مدرک A2،
داوطلبانی که امتیاز بین ۶۵-۶۰ کسب کنند مدرک B1،
شرکت کنندگانی که امتیاز بین ۷۰-۶۶ را به دست آورند مدرک B2،
به آن دسته از داوطلبانی که امتیاز بین ۱۰۰- ۷۱ را کسب می کنند مدرک C1

نکته : داوطلبانی که جمع امتیاز های آن ها از ۵۰ کمتر است مدرک TÖMER داده نمی شود.

خرید نمونه سوالات تور دانشگاه آنکارا

خرید نمونه سوالات تومر دانشگاه استانبول

دانلود رایگان سوالات تومر قاضی