شرایط گرفتن اجازه کار در ترکیه (ویزای کاری)

ویزای کار ترکیه

شرایط گرفتن اجازه کار در ترکیه

نحوه ی گرفتن اجازه ی کار در ترکیه…Çalışma İzni
۱. شما اول باید اقامت توریستی یا همون کیملیک و داشته باشید
۲.در ۶ ماهه اول اون باشید (۶ ماه از تاریخ انقضا اون مونده باشه)
۳.برای خودتون کاری رو پیدا میکنید با توجه به تخصصتون (باید زبان بلد باشید و احتیاجی به کلاهبردارهایی که اسم خودشون و گذاشتن کاریاب ندارید)
۴.از طریق کارفرما اقدام میکنید برای چالیشما ایزنی، تمام مراحل رو کارفرما انجام میده
۵.هزینه اون که باید خودتون واریز کنید به اداره کار ۶۳۰ لیر هست و حدودا یه پروسه ۳ ماه طول میکشد تا دریافت کنید
۶.به محض دریافت شما بیمه SSK که معتبر ترین بیمه دولتی ترکیه هست میشید و دیگه احتیاجی به کیملیک اولیه ندارید و همین چالیشما ایزنی را هرسال تمدیدمیکنید
۷.حق بیمه شما رو کارفرما باید پرداخت کنه و از حقوق شما چیزی کسر نمیشه
۸.این بیمه شامل بازنشستگی میشه
۹.ضمن اینکه شما بعد از تمدید ۵ سال این کارت چالیشما ایزین میتونید درخواست بدین برای اقامت دائم
(دقت کنید ، چالیشما ایزین و فقط کارفرما میتونه برای شما بگیره هیچ دفتر، شرکت و یا شخصی نمیتونه در قبال گرفتن پول اینکار و انجام بده)


YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ BAŞVURU SİSTEMİ YENİLENDİ

شرایط گرفتن اجازه کار در ترکیه

Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sistemi yenilenmiş olup, Uygulama ۲۶.۰۲.۲۰۱۸ tarihinde kullanıma açılmıştır.

Bu nedenle;

  • Başvuruların e-devlet sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılması zorunludur.
  • Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur.
  • Başvuru sahibinin Elektronik imzasının ve KEP hesabının bulunmaması halinde çalışma izin başvurusu  mümkün olamayacaktır.
  • Yeni sistemde işyerlerinin (Ev Hizmetleri Hariç) ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirebilecektir.
  • Başvurular elektronik imza ile yapılacağından Bakanlığımıza başvuru formu, dilekçe veya herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.
  • Eski sistemde tamamlanmış ve evrakları teslim edilmiş başvuruların inceleme, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemleri yine eski sistemden devam edecektir.
  • Eski sistemde henüz tamamlanmamış olan başvurular 26.02.2018 tarihinden itibaren pasif hale getirilmiş olup, bu durumda ki başvuruların yeni sistem üzerinden yapılması gerekmektedir.
  • Kamuoyuna önemle duyurulur.
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به داود عظیمی می باشد.

Call Now

کلاسهای ترکی استانبولی استاد داوود عظیمی بصورت خصوصی در سراسر تهراناطلاعات بیشتر
+