شرایط گرفتن اجازه کار (ویزای کاری) در ترکیه

ویزای کار ترکیه

نحوه ی گرفتن اجازه ی کار در ترکیه…Çalışma İzni
1. شما اول باید اقامت توریستی یا همون کیملیک و داشته باشید
2.در 6 ماهه اول اون باشید (6 ماه از تاریخ انقضا اون مونده باشه)
3.برای خودتون کاری رو پیدا میکنید با توجه به تخصصتون (باید زبان بلد باشید و احتیاجی به کلاهبردارهایی که اسم خودشون و گذاشتن کاریاب ندارید)
4.از طریق کارفرما اقدام میکنید برای چالیشما ایزنی، تمام مراحل رو کارفرما انجام میده
5.هزینه اون که باید خودتون واریز کنید به اداره کار 630 لیر هست و حدودا یه پروسه 3 ماه طول میکشد تا دریافت کنید
6.به محض دریافت شما بیمه SSK که معتبر ترین بیمه دولتی ترکیه هست میشید و دیگه احتیاجی به کیملیک اولیه ندارید و همین چالیشما ایزنی را هرسال تمدیدمیکنید
7.حق بیمه شما رو کارفرما باید پرداخت کنه و از حقوق شما چیزی کسر نمیشه
8.این بیمه شامل بازنشستگی میشه
9.ضمن اینکه شما بعد از تمدید 5 سال این کارت چالیشما ایزین میتونید درخواست بدین برای اقامت دائم
(دقت کنید ، چالیشما ایزین و فقط کارفرما میتونه برای شما بگیره هیچ دفتر، شرکت و یا شخصی نمیتونه در قبال گرفتن پول اینکار و انجام بده)


YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ BAŞVURU SİSTEMİ YENİLENDİ

Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sistemi yenilenmiş olup, Uygulama 26.02.2018 tarihinde kullanıma açılmıştır.

Bu nedenle;

  • Başvuruların e-devlet sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılması zorunludur.
  • Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur.
  • Başvuru sahibinin Elektronik imzasının ve KEP hesabının bulunmaması halinde çalışma izin başvurusu  mümkün olamayacaktır.
  • Yeni sistemde işyerlerinin (Ev Hizmetleri Hariç) ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirebilecektir.
  • Başvurular elektronik imza ile yapılacağından Bakanlığımıza başvuru formu, dilekçe veya herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.
  • Eski sistemde tamamlanmış ve evrakları teslim edilmiş başvuruların inceleme, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemleri yine eski sistemden devam edecektir.
  • Eski sistemde henüz tamamlanmamış olan başvurular 26.02.2018 tarihinden itibaren pasif hale getirilmiş olup, bu durumda ki başvuruların yeni sistem üzerinden yapılması gerekmektedir.
  • Kamuoyuna önemle duyurulur.
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به داود عظیمی می باشد.

Call Now