سیستم تاپو تاکاس ترکیه

 سیستم انتقال سند ملک تاپو تاکاس در ترکیه

سیستم مطمئن نقل و انتقال پول در معاملات غیر منقول

هدف از ایجاد  سیستم انتقال سند ملک تاپو تاکاس در ترکیه جلوگیری از مشکلات احتمالی برای خریدار و فروشنده  در مرحله ی انتقال پول میباشد.

·        واگذاری ملک  و مبلغ آن از طرفین معامله به طور همزمان

·         برطرف نمودن عدم اطمینان طرفین

·         بر طرف نمودن ریسک حمل پول نقد

·        انتقال سریع وجه اموال غیر منقول با کمترین هزینه

*شایان ذکر است این سیستم با تکنولو ژی مطمئن و مدرن و با درنظر گرفتن صرفه جویی در زمان وبا امتیاز هزینه پایین و در چارچوب قراردادی که با مدیر کل ثبت اسناد رسمی ترکیه امضاء شده ،ایجاد گردیده است.

  • امکاناتی که سیستم برای طرفین معامله فراهم می کند :

امکانات فراهم شده برای فروشنده

شمارا از ریسک پول تقلبی و یا دزدی نجات میدهد

با ارسال مبلغ فروش از طرف خریدار به تاکاس بانک و بلوکه شدن مبلغ مذکور از طرف تاکاس بانک را میتوانید استعلام نمائید .وقتیکه که از بلوکه شدن پول مطمئن شدید  میتوانید در اداره ثبت اسناد با خیال اسوده سند را واگذار نمایید

بعد از پایان کا ر ها در اداره ثبت اسناد در کوتاهترین مدت پول به شماره حسابی که در هنگام ثبت در سیستم قید نموده اید حواله خواهد شد.

با بلوکه شدن مبلغ فروش غیر منقول و واریز شدن مبلغ مذکور بعد از امضاء عدم اطمینان به خریدار را از میان برخواهد داشت.

با رهائی از هزینه های چک بلوکه و هزینه های دفتر خانه با پائینرین هزینه ( ۷۰ لیر ترک) کار فروش را میتواندی انجام دهید.

در تمامی مراحل کار از طریق پیام(SMS) از روند کار اطلاع پیدا خواهید کرد .

هر مرحله کار را از طریق آدرس اکترونیکی www.taputakas.com.tr  وبا کلیک  ” استعلام وضعیت” میتوانید مراحل را به راحتی پیگیری نمایید.

امکانات فراهم شده برای خریدار

ریسک دزدیده  شدن و یا گم شدن پول در هنگام حمل از بین میرود

از اآنجائیکه مبلغ مورد معامله قبل از واگذاری  در اداره ثبت اسناد به حساب فروشنده واریز نخواهد شد ریسک نیامدن فروشنده ویا عدم انجام کار های لازم در اداره ثبت اسناد از بین میرود

از انجائیکه مبلغ ملک مورد معامله در بانک  بلوکه شده و بعد از فروش به حساب فروشنده واریز خواهد شد لذا مشکل عد م اطمینان را از میان بر خواهد داشت.

در تمامی مراحل کار از طریق پیام(SMS) از روند کار اطلاع پیدا خواهید کرد .

با رهائی از هزینه های چک بلوکه و هزینه های دفتر خانه با پائینترین هزینه ( ۷۰ لیر ترک) کار فروش را میتوانید انجام دهید.

در صورت فسق معامله ،مبلغی را که به تاکاس بانک واریز نموده اید به حسابی که در هنگام ثبت نام قید نموده اید عودت داده خواهد شد.

هر مرحله کار را از طریق ادرس اکترونیکی www.taputakas.com.tr با کلیک ” استعلام وضعیت” میتوانید به راحتی مراحل را پیگیری کنید .

قواعد کاربری

۱- فروشنده با دریافت قبض پرداخت الکترونیکی از مدیر کل ثبت اسناد املاک و مشخصات هویت میتواند در سیستم ثبت نام کند.بعدااطلاعات غیر منقولی که در مانیتور دیده خواهدشد انرا تائید خواهد کرد.

۲- خریدار شماره قبض الکترونیکی و مشخصات هویت خود را به سیستم ثبت میکند ,و اطلاعات غیرمنقول مورد خرید خود را با مشاهده در مانیتور تائید میکند.

۳- خریدار و فروشنده شماره شبا( ایبان) خود را وارد سیستم میکنند. شماره شبا( ایبان) که به سیستم وارد گردیده شده نباید حساب مشترک باشد (باید حسابی که فقط به شخص مربوط باشدذکر نمود) کنترل خواهد شد.

۴- اطلاعات هویت خریدار و فروشنده طبق شماره قبض الکیترونیکی از طریق سیستم تاکاس بانک از منبع سیستم اطلاعاتی اداره ثبت املاک استعلام میشود (TAKBİS)

۵- اطلاعات مربوط به سند از طریق شماره قبض دریافتی اینترنتی ،از طرف سیستم تاکاس بانک از سیستم ثبت اسناد املاک (TAKBİS )استعلام گردیده در مانیتور به خریدار و فروشنده نشان داده میشود .

۶- از طرف تاکاس بانک در زمینه مبلغ فروش و میزان کمیسیون پیام کوتاه(sms ) .ویا پست الکترونیکی ( در صورتیکه هنگام ثبت در سیستم وارد شده باشد) اطلاعات به خریدار و فروشنده ارسال میگردد.

۷- مبلغی که از طرف فروشنده به تاکاس بانک ارسال خواهد شد فقط باید از طریق حسابی که در هنگام ثبت در سیستم ذکر شده ارسال گردد.

به حساب تاکاس بانک به شماره شبا TR33 0013 2000 0000 0000 0240 45 با ذکر حواله و با نوشتن شماره (قبض) از طریق اینترنت هزینه ها را ارسال می کند. در غیر این صورت مبلغ ارسال شده از طریق تاکاس بانک به شکل اتوماتیک عودت داده خواهد شد.

۸- خریدارمبلغ خرید را که به تاکاس بانک ارسال خواهد نمود فقط باید از طریق حسابی که در هنگام ثبت در سیستم ذکر کرده ارسال نماید.با نوشتن توضیحات حواله در باره هزینه و مبلغ مورد معامله با استفاده از (شماره قبض) دریافتی اینترنتی به حساب تاکاس بانک به شماره شبا از طریق اینترنت حواله می کند. در غیر این صورت مبلغ حواله شده به طور TR33 0013 2000 0000 0000 0240 45 اتوماتیک از طریق تاکاس بانک عودت داده خواهد شد.

۹- مبلغ مورد معامله از طریق تاکاس بانک بلوکه میگردد.

۱۰- برای طرفین از طریق پست الکترونیکی در رابطه با بلوکه شدن مبلغ مورد معامله قبل از کار واگذاری در اداره ثبت اسناد املاک از طریق ادرس الکترونیکی www.taputakas.com.tr با کلیک ” استعلام وضعیت” و مطمئن شدن از بلوکه مبلغ و انجام کار واگذاری بعد از این استعلام در اداره ثبت اسناد و املاک با در نظر گرفتن اهمیت موضوع به ادرس پست الکترونیکی ( در صورتی که هنگام ثبت در سیستم قید شده باشد) پیام و (sms ) ارسال خواهد شد.

۱۱- از طرف تاکاس بانک از سیستم TAKBİS وضعیت واگذاری استعلام گردیده و از انجام شدن ویا نشدن (واگذاری و ثبت)اطلاع بدست اورده میشود.

۱۲- در صورتیکه در اداره ثبت اسناد املاک کار واگذاری انجام گرفته شود(کار های ثبت به پایان رسیده شده باشد) از طرف تاکاس بانک مبلغ مورد معامله به حسابی که فروشنده شماره شبا را داده حواله میگردد.

۱۳- در هر مرحله به طرفین از طریق پیام های کوتاه(sms) وضعیت کاراطلاع داده می شود.در صورتیکه در هنگام ثبت در سیستم ادرس پست الکترونکی داده شده باشید به همان ادرس هم از طریق پست الکترونیکی پیام ارسال میگردد.

تمام پیام ها(sms) و پست الکترونیکی که از طرف تاکاس بانک در تمام مراحل به شما ارسال خواهد شد با “کد تائید تعقیب” ارسال گردیده و به پیام های که بدون ” کد تائید تعقیب” ارسال گریده شود و یا پیامهای اشتباهی با در نظر گرفتن اهمیت موضوع نباید اعتبار کنید.

نحوه کار در سیستم تاپو تاکاس :

در صورتیکه به نوشته های قید شده مرحله به مرحله رعایت کنید در انجام کار با مشکلی مواجه نخواهید شد.

هر مرحله ای که در سیستم انجام دهید ؛ از طرف تاکاس بانک با پیام های کوتاه (sms) و ادرس پست الکترونیکی که در هنگام وارد شدن در سیستم ذکر نموده اید اطلاع داده خواهد شد.

هزینه ی استفاده از سیستم تاپو تاکاس :

در صورتیکه از سیستم استفاده شود از خریدار و فروشندگان بدون توجه به مبلغ مورد معامله ۷۰ لیر ترک کار مزد دریافت خواهد شد. این مبلغ حتی در صورتیکه کار فروش د ر اداره ثبت اسناد و املاک انجام نگرفته باشد هم عودت داده نمی شود.

یاداوری مهم : مبالغ باید از حسابهای که خریدار و فروشنده در هنگام وارد شدن در سیستم اعلام کرده اند با توضیحات حواله باقید شماره (قبض) الکترونیکی باید ارسال گردد. ( خریدار در صورتیکه تمایل داشته باشد  میتواند مبلغ کار مزد را توام با مبلغ مورد معامله حواله نماید)

در صورتیکه کار واگذاری و فروش انجام نگرفته شود مبالغ به حساب خریدار عودت داده می شود

·        قبل ازمطابقت اطلاعات (مطابقتدر زمینه مبلغ مورد معامله وارد شده از طریق خریدار و فروشنده به سیستم) از طرف خریدار مبلغ مورد معامله به تاکاس بانک ارسال شده و در عرض سه روز کاری بعد از مطابقت ,مبالغ عوارض واریز نشده باشد در روز کاری بعد از این مدت مبلغ ارسال شده بدون اینکه احتیاجی به ابلاغ باشد به شماره شبا خریدارکه در هنگام ورود به سیستم قید نموده عودت داده خواهدشد.

بعد از مطابقت اطلاعات (مطابقت در زمینه مبلغ مورد معامله وارد شده از طریق خریدار و فروشنده به سیستم) در صورتیکه مبلغ خرید از طرف خریدار به تاکاس بانک ارسال شده باشد در صورتیکه در عرض سه روز کاری عوارض و هزینه ها بعد از اولین روز ارسال مبلغ ارسال نگردیده شود مبلغ ارسال شده مورد معامله در اولین روز کاری بعد از مدت تعین شده بدون اینکه احتیاجی به ارسال اخطار و ابلاغ باشد به حساب شباخریدار که در هنگام ثبت قید نموده عودت داده خواهد شد.

در صورتیکه معامله در اداره ثبت اسناد و املاک بعد از واریزی عوارض و هزینه ها باطل شود و از معامله صرفنظر گردیده شود مبلغ بلوکه شده از طرف تاکاس بانک به حسابی شماره شبا ان در هنگام ثبت در سیستم از طرف خریدار ذکر شده عودت داده خواهد شد.

علارقم واریز شدن عوارض و هزینه در عرض ۲۹ روز تقویمی در اداره ثبت اسناد و املاک معامله انجام نگرفته شود( ثبت اسناد به وقوع نه پیوند) ویا معامله از طرف خریدار و فروشنده باطل نگردیده شده باشد.

بعد از ۳۰ روز تقویم مبلغ مورد معامله ارسال شده از طرف خریدار بدون اینکه احتیاجی به ارسال ابلاغیه باشد به شماره شبا حساب خریدار عودت داده خواهد شد.

در هر مرحله از کار از طریق پیام های کوتاه(sms) به طرفین در رابطه با وضعیت کاراطلاع داده میشود. در صورتیکه در هنگام ثبت نام ادرس پست الکترونیکی داده شده باشند به این ادرس پیام هم ارسال میگردد.

تمام پیام ها(sms) و پست الکترونیکی که از طرف تاکاس بانک در تمام مراحل به شما ارسال خواهد شده با “کد تائید تعقیب” ارسال گردیده و به پیام های که بدون ” کد تائید تعقیب” ارسال گریده شود و یا پیامهای اشتباهی با در نظر گرفتن اهمیت موضوع نباید اعتبار کنید.