یوس

دانشگاه استانبول یکی از مهمترین دانشگاههای ترکیه و مقصد اصلی دانشجویان ایرانی برای تحصیل است. این دانشگاه برای پذیرش دانشجو آزمون یوس شامل ریاضی، هوش و هندسه برگزار میکند. دانشگاه استانبول دارای دانشکده های پزشکی چاپا و جراح پاشا است و دانشکده دندانپزشکی و داروسازی هم دارد. در این پست سوالات آزمون یوس این دانشگاه طی سال 2018 را برای دانلود همراه با کلید سوالات قرار داده ایم.

آموزشگاه مهد تدبیر هرسال با برگزاری دوره های آموزشی یوس و اس ای تی، داوطلبان را برای حضور در آزمون یوس دانشگاههای ترکیه آماده میکند و افتخار دارد که به عنوان تنها موسسه دارای مجوز وزارت علوم در حال اعزام دانشجویان به ترکیه و قبرس است.

نکته: سوال 22 به دلیل اشتباه توسط دانشگاه حذف شده است.