دیپورت از ترکیه و راه حل رفع دیپورتی

دلایل دیپورت از ترکیه

اگر شما مقیم ترکیه یا حتی توریست باشید اما به دلایلی قوانین امنیتی و اقامتی این کشور را رعایت نکرده باشید ، امکان دیپورت یا اخراج شما وجود دارد که میتواند دائم یا موقت باشد . دلایل دیپورت از ترکیه و راه حل رفع دیپورتی موارد زیر است:

۱- پرداخت نکردن جریمه اقامت غیر قانونی بیش از مدت ویزا یا دفترچه اقامت ترکیه
۲- محکوم شدن در دادگاه
۳- حضور مجرم در ترکیه و استرداد وی به کشورهایی که با ترکیه توافقنامه تبادل محکوم امضا کرده اند.
۴- اقدام به فحشا و یا ایجاد آسیب های اجتماعی
۵- کار غیر قانونی یا عدم توانایی مالی برای اداره زندگی

اگر کسی از ترکیه دیپورت شده و خواهان ابطال ممنوع الورودی به ترکیه باشد باید به کنسولگری ترکیه در ایران مراجعه کرده و تقاضای ویزای تحصیلی مثل تومر یا ویزای کاری نماید ویا شخص حقیقی ویا حقوقی ترک فرد مورد نظر راضمانت کرده وبرایش دعوتنامه ارسال نماید ، که در صورت قبولی پس از پرداخت جریمه میتواند وارد ترکیه شود
دیپورت موقت: از ۳ ماه شروع میشود و تا ۵ سال طول میکشد
دیپورت دائمی : دیپورت برای همیشه