تحصیل در رشته طراحی مد در دانشگاههای دولتی ترکیه

رشته طراحی مد در دانشگاههای دولتی ترکیه به زبان ترکی استانبولی ارائه میشود.  این رشته در دانشگاههای دولتی ترکیه در دو مقطع کاردانی (۲ساله) و کارشناسی (۴ ساله) وجود دارد و داوطلبان با شرکت در آزمون یوس YÖS، یعنی کنکور ورودی دانشگاههای ترکیه و یا در برخی موارد با شرط معدل و یا آزمون  اس ای تی (SAT) وارد این دانشگاهها شوند.

دانشگاههای دولتی ترکیه که رشته طراحی مد را در مقطع لیسانس ارائه  میکنند:

·

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

EGE ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR. (AÇIK ÖĞRETİM)

·

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

TEKSTİL VE MODA TASARIMI PR.

·

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

TEKSTİL VE MODA TASARIMI PR.

·

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

MODA GİYİM TASARIMI PR.

·

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

MODA VE TEKSTİL TASARIMI PR.

·

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

TEKSTİL VE MODA TASARIMI PR.

·

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

MODA VE TEKSTİL TASARIMI PR.

·

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

TEKSTİL VE MODA TASARIMI PR.

·

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

TEKSTİL VE MODA TASARIMI PR.

·

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

TEKSTİL VE MODA TASARIMI PR.

·

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

MODA VE TEKSTİL TASARIMI PR.

·

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

MODA VE TEKSTİL TASARIMI PR.

·

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

رشته طراحی مد در ترکیه

رشته طراحی مد در ترکیه

دانشگاههای دولتی ترکیه که رشته طراحی مد را در مقطع کاردانی ارائه میکنند:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

EGE ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

EGE ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR. (İÖ)

·

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR. (İÖ)

·

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM)

·

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR. (İÖ)

·

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

ORDU ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

MODA YÖNETİMİ PR.

·

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

TARSUS ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

·

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

MODA TASARIMI PR.

توجه:

دانشگاههایی که اسمشان دو بار تکرار شده است به این دلیل است که در دو مرکز مجزا، رشته طراحی مد را ارائه میکنند. و دانشجو بر اساس نمره یکی از این دو مرکز را برای ادامه تحصیل باید انتخاب کند.