نوشته‌ها

ikamet
آزمون یوس(YÖS) چیست؟ (معرفی امتحان یوس YOS ترکیه)

آزمون یوس دانشگاه استانبول در سال ۲۰۱۵

/
آزمون یوس دانشگاه استانبول در سال ۲۰۱۵، در مرکز یونس امره تهر…