نوشته‌ها

ikamet
زندگی در ترکیه

شرایط ثبت نام در مدرسه ایرانیان استانبول

/
با توجه به سؤالات مکرر اولیاء محترم و  هم وطنان عزیز، بدین وسیله…