ضمیر «خود» (Kendi) در ترکی استانبولی:

در ادامه درسهای مربوط به گرامر هیتیت دو، این بار مطلب مربوط به ضمیر خود در ترکی استانبولی را آموزش میدهیم.

این ضمیر دارای کاربردهای مختلفی است. باید توجه کنید که این ضمایر با پسوندهای مالکیت استفاده میشوند و معنی ضمایر فاعلی را هم دارند.

Kendim=Ben              Kendimiz=Biz

Kendin= Sen              Kendiniz=Siz

Kendi(si)= O               Kendileri= Onlar

ضمیر خود در ترکی استانبولی kendi

ضمیر خود در ترکی استانبولی kendi؛ گرامر هیتیت دو

کاربردهای مختلف ضمیر انعکاسی Kendi

۱)تاکید و تقویت فاعل: در این حالت، ضمیر انعکاسی نقش تقویتی برای فاعل را ایفا میکند و نشان میدهد فاعل به تنهایی و بدون کمک گرفتن از کسی کار را انجام داده است.

Yemeği pişirdimغذا را پختم

Yemeği ben pişirdimغذا را من پختم

Yemeği ben, kendim pişirdimغذا را من، خودم پختم(بدون کمک گرفتن از کسی)

Yemeği kendim pişirdim.غذا را خودم پختم

O, kendisi okusun.او خودش بخواند

Olayları ben kendim anlatacağım.اتفاقات را ، خودم، شرح خواهم داد

۲) بیان حالت انعکاسی؛ یعنی فاعل کاری را انجام می‌دهد که نتیجه اش به خودش بازمی‌گردد:

Ben (beni) kendimi çok seviyorum.من، (من را) خودم را خیلی دوست دارم.

Çocuk kendisi yıkanmış.بچه، خودش، خودش را شسته است(به تنهایی)

Çocuk bütün ödevi kendisi yapmış.کودک همه تکالیف را خودش انجام داده است

Kendim    خودم   : kendimden nefret ediyorum  از خودم متنفرم

Kendin   خودت    kendinden utanmalısın باید از خودت خجالت بکشی

Kendi / kendisiخودش     kendini beğenmiş!    از خود راضی!(در ترکی معادل این عبارت همان: خود را پسندیده، است)

Kendimizخودمان

Kendinizخودتان

Kendileriخودشان

در اینجا نیز بعد از ضمیر «خود»، حروف اضافه افعال مختلف قرار می‌گیرند درست مثل «همدیگر». به مثالهای بالا توجه کنید.

توجه کنید که ضمیر «خود» به جای ضمیر فاعلی هم می‌تواند استفاده شود:

Bunu ben yaptım = (Bunu kendim yaptım.)

۳)استفاده از ضمیر انعکاسی در عبارات مضافی: در این حالت ضمیر انعکاسی پسوند نمیگیرد و اسم موردنظر با پسوند مالکیت همراه می شود.

Kendim evim→Kedni evim(benim evim)خانه ی خودم

Kendin evin →Kendi evin(senin evin)خانه ی خودت

Kendisi evi → Kendi evi(onun evi)خانه ی خودش

Kendimiz evimiz → Kendi evimiz(bizim evimiz)خانه ی خودمان

Kendiniz eviniz →Kendiz eviniz(sizin eviniz)خانه ی خودتان

Kendileri evleri → Kendi evleri(onların evleri)خانه ی خودشان

برای خرید پی دی اف گرامر هیتیت دو و پی دی اف گرامر هیتیت سه، نوشته شده توسط استاد داوود عظیمی، به شماره های زیر در واتساپ پیام ارسال کنید:

۰۹۱۴۴۴۳۶۵۹۸

۰۹۱۲۸۸۹۶۰۲۷

ضمیر خود در ترکی استانبولی kendiwww.istanbulturkcesi.ir
گرامر هیتیت دو
آموزش آنلاین ترکی استانبولی
گرامر هیتیت دو
آموزش آنلاین ترکی استانبولی
آموزش آنلاین ترکی استانبولی