آلس

تغییرات جدید در آزمون ورودی فوق لیسانس و دکتری(آلس) ترکیه:

1. بخش ریاضیات از دو بخش به یک بخش و بخش ادبیات هم به یک بخش تغییر یافت .

2.اعتبار نتیجه آزمون از 3 سال به 5 سال تغییر یافت.

3. تعداد سوالات از 160 به 100 تغییر یافت.
4. مدت آزمون از 180 به 150 دقیقه تغییر یافت.
5. زمان ثبت نام: 1 تا 8 مهر ماه/تاریخ: آزمون: 28 آبان ماه

مدارک لازم:

اسکن پاسپورت – اسکن عکس- پرداخت هزینه ثبت نام

تماس:

021-66573959

021-66573960