یوس ۲۰۲۱ ترکیه
آزمون یوس ۲۰۲۱، تاریخ برگزاری ازمون یوس ۲۰۲۱، زمان برگزاری آزمون یوس ۲۰۲۱، منابع آزمون یوس، ثبت نام آزمون یوس، سوالات آزمون یوس، نمره قبولی آزمون یوس، رشته های ازمون یوس، آزمون یوس کجا برگزار می شود، سوالات آزمون یوس، تحصیل بدون یوس، میزان سختی آزمون یوس، تخمین رتبه یوس، تقویم آزمون یوس، تقویم یوس ۲۰۲۱، تاریخ یوس ۲۰۲۱، برگزاری یوس ۲۰۲۱ ترکیه: اگر دنبال جواب این سوالات هستید در سایت درستی هستید!
*

تاریخ برگزاری آزمون های یوس ۲۰۲۱-۲۰۲۲ ترکیه

  

استانبول (İstanbul)

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۰ خرداد  ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰

زمان آزمون : ۱۹ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۵:۰۰

هزینه ثبت نام : ۴۹۰ لیر

زبان آزمون : انگلیسی، ترکی، عربی، روسی، فرانسوی

مراکز آزمون :  تهران، آدانا-آنکارا-ادیرنه-ارزوزوم-قاضی آنتب-هاتای-استانبول-ازمیر-کاهرامان ماراش-ماردین-شانلی اورفا-طرابزون-وان

اعلام نتایج آزمون : ۱۳ مرداد  ۱۴۰۰

اژه (Ege) – ازمیر

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۸ اسفند

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۲۹ خرداد  ۱۴۰۰ – ساعت  ۱۳:۰۰

هزینه ثبت نام : ۴۵۰ لیر 

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون : ازمیر،استانبول،انکارا،انتالیا و قاضی انتپ – باکو

۱۹ مایس (Ondokuz Mayıs) – سامسون

تاریخ شروع ثبت نام : ۶ بهمن ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۱ خرداد  ۱۴۰۰ – ساعت ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام : ۴۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی،انگلیسی

مراکز آزمون : استانبول،آنکارا،وان،سامسون،هاتای، قاضی آنتپ

کارا دنیز تکنیک (Karadeniz Teknik) – ترابزون 

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ 

زمان آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام : ۴۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی انگلیسی آلمانی عربی فارسی روسی

مراکز آزمون : استانبول،ترابزون،آنکارا،ازمیر، بورسا، قاضی آنتپ، هاتای، کایسری، کونیا، مزسین، ترابزون، وان

اعلام نتایج : ۲۹ تیر ۱۴۰۰

ارجیس (Erciyes) – کاسیری

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۶ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴:۳۰

هزینه ثبت نام : ۳۷۵ لیر

زبان آزمون : ترکی،انگلیسی

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، قاضی آنتپ، کایسری

اعلام نتایج  : ۹ تیر ۱۴۰۰

چوکوروا (Çukurova) – آدانا

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۹ خرداد ۱۴۰۰ 

زمان آزمون : ۹ مرداد ۱۴۰۰ – ساعت ۰۹:۳۰ 

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون : آدانا، آنکارا، استانبول، ازمیر، قاضی آنتپ، شانلی اورفا، وان، ترابزون، آنتالیا

قاضی آنتپ (Gaziantep) 

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰۰ – ساعت : ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون : استانبول،آنکارا،وان،آنتالیا،بورسا،ازمیر،قاضی آنتپ،مرسین

جراح پاشا (Cerrahpasa) استانبول 

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون :  ۱۲ تیر  ۱۴۰۰ – ساعت ۱۵:۰۰

هزینه ثبت نام : ۵۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون : استانبول، آنکارا، ازمیر، قاضی آنتپ، کایسری، ارزروم

زمان اعلام نتیاج  : ۲۵ تیر ۱۴۰۰

ساکاریا (Sakarya) – ساکاریا

تاریخ شروع ثبت نام :  –

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۲۲ خرداد ۱۴۰۰  – ساعت : ۱۵:۰۰

هزینه ثبت نام : – لیر

زبان آزمون : ترکی انگلیسی روسی عربی 

مراکز آزمون :تهران، ساکاریا- استانبول – آنکارا – ادیرنه – وان – مرسین

اولو داغ (Bursa uludağ) – بورسا 

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

زمان آزمون آنلاین : ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ – ساعت : ۱۰:۰۰

زمان آزمون حضوری : ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ – ساعت : ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام داخل ترکیه : ۴۰۰ لیر 

هزینه ثبت نام خارج از ترکیه (انلاین) : ۶۰۰ لیر یا ۷۰ دلار

توجه: کسایی که موقع ازمون در ترکیه حضور دارند باید امتحان حضوری بدهند

زبان آزمون : -ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون :استانبول،آنکارا، ازمیر ،بورسا ،آنتالیا و قاضی آنتب

زمان اعلام نتایج : ۲ تیر ۱۴۰۰

مرسین (Mersin)

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام : ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

زمان آزمون :  ۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت –

هزینه ثبت نام : 

زبان آزمون : 

مراکز آزمون : مرسین

باشکنت (Başkent) –  آنکارا

تاریخ شروع ثبت نام : دو هفته قبل از هر آزمون

زمان آزمون اول : ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

زمان آزمون دوم : ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

زمان آزمون سوم : ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

زمان آزمون چهارم : ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

زمان آزمون پنجم : ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون ششم : ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون هفتم : ۱۵ تیر ۱۴۰۰

زمان آزمون هشتم : ۲۹ تیر ۱۴۰۰

زمان آزمون نهم : ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون دهم : ۲۶ مرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون یازدهم : ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

زمان آزمون دوازدهم : ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

هزینه ثبت نام : ۴۰۰ لیر

مراکز آزمون : آنکارا

ارزروم تکنیک (Erzurum Teknik) – ارزروم

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام : -لیر

زبان آزمون : ترکی – انگلیسی

مراکز آزمون :ارزروم

هارران(harran) –شانلی اورفا

تاریخ شروع ثبت نام اول  : ۱۰ بهمن ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام اول : ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

زمان آزمون اول : ۷ فروردین ۱۴۰۰ – ساعت : ۱۴:۰۰

تاریخ شروع ثبت نام دوم : ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام دوم  : ۱۶ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون دوم :  ۲۹ خرداد ۱۴۰۰- ساعت : ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام : ۱۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی انگلیسی

مراکز آزمون : استانبول، آنکارا، مرسین، هاتای، قاضی آنتپ، کایسری، وان، کاهرمان ماراش، وان، شانلی اورفا

ارتوکلو ماردین (Mardin artuklu) –ماردین

بازه ثبت نام اول : ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تا  ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

زمان آزمون اول :  ۵ فرودین ۱۴۰۰ – ساعت  ۱۱:۰۰ 

بازه ثبت نام دوم: ۱۶ فروردین ۱۴۰۰  – ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

زمان آزمون دوم:  ۶ خرداد ۱۴۰۰ – آزمون ۱۱:۰۰ 

بازه ثبت نام سوم : ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ – ۷ تیر ۱۴۰۰

زمان آزمون سوم:  ۱۷ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۱:۰۰ 

هزینه ثبت نام : ۱۵۰ لیر برای ماردین – شهرهای دیگر ۲۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی

مراکز آزمون : استانبول، آنکارا، ازمیر، سامسون، بورسا، کایسری، ماردین، شانلی اورفا، قاضی آنتپ، کاهرمان ماراش، هاتای، مرسین

نتیجه آزمون : نتایج ۸ روز بعد از هر آزمون اعلام خواهد شد 

کاپادوکیا (Kapadokya) – کاپادوکیا

آزمون اول : 

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۱۶  اسفند ۱۳۹۹- ساعت ۱۱:۰

مراکز آزمون : قاضی آنتپ، مرسین، هاتای، شانلی اورفا

آزمون دوم :

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴  فروردین ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۲۱ فروردین ۱۴۰۰- ساعت ۱۱:۰۰

مراکز آزمون : استانبول

آزمون سوم :

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام : ۸ خرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ – ساعت ۱۱:۰۰

مراکز آزمون : استانبول

آزمون چهارم :

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۷ خرداد ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام : ۵ تیر ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۱۲ تیر ۱۴۰۰ – ساعت ۱۱:۰۰

مراکز آزمون : استانبول

آزمون پنجم:

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۴ تیر ۱۴۰۰

تاریخ پایان ثبت نام : ۲ مرداد ۱۴۰۰

زمان آزمون : ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ – ساعت ۱۱:۰۰

مراکز آزمون : استانبول

هزینه ثبت نام : ۱۵ دلار

زبان آزمون : –

رجب طیب اردوغان (Recep Tayyip) – ریزه (آزمون سال ۲۰۲۱ برگزار نخواهد شد)

تاریخ شروع ثبت نام : –

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون : شرایط پذیرش اعلام خواهد شد

هزینه ثبت نام : – لیر

زبان آزمون : 

مراکز آزمون : آنکارا، آنتالیا، استانبول، ازمیر، بورسا، قاضی آنتپ، کایسری، ریزه، وان

*  دانشگاه هایی که در ادمه می آید فعلا زمان ثبت نام ۲۰۲۱ را اعلام نکرده اند و اطلاعات زیر، مربوط به سال ۲۰۲۰ می باشد.
در صورت اعلام دانشکاه اطلاعات به روز رسانی خواهند شد.

مصطفی کمال (Mustafa Kemal) – هاتای

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۲ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون : – – ساعت 

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون : هاتای

سلیمان دمیرل(Süleymandemirel)  – اسپارتا (لغو آزمون)

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۲ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون : نحوه پذیرش طی روز های آینده اعلام خواهد شد

هزینه ثبت نام : ۳۲۵ لیر

زبان آزمون :فارسی _ ترکی _ انگلیسی_فرانسوی _روسی _المانی_عربی

مراکز آزمون :اسپارتا، آنکارا ، استانبول، قاضی آنتپ، ازمیر ،وان (مرکز تهران حذف شد)

جمهوریت (Cumhuriyet) – سیواس 

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۳ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۱ خرداد  ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ – ساعت ۱۱:۰۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر 

زبان آزمون : ترکی،انگلیسی،فارسی،عربی

مراکز آزمون :  استانبول،انکارا،وان،مرسین،قاضی انتپ، سیواس

آتا تورک (Atatürk) – ارزروم 

تاریخ شروع ثبت نام : ۵ بهمن  ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۵ تیر ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۲ مرداد ۱۳۹۹ – ساعت ۱۱:۰۰

هزینه ثبت نام : ۳۵۰ لیر

زبان آزمون : فارسی ترکی انگلیسی آلمانی فرانسوی عربی و روسی

مراکز آزمون : تهران،ارزوروم-اورفا-وان-بورسا-آنکارا-هاتای-آنتالیا-قاضی آنتب-مرسین-قونیه-سامسون-ازمیر-استانبول(اروپایی-آسیایی)

اینونو (Inönü) – مالاتیا

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۶ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۳ مرداد ۱۳۹۹ 

زمان آزمون : ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ – ساعت : ۱۱:۰۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون :  ترکی انکلیسی فارسی

مراکز آزمون : تهران، آنکارا،استانبول، دیاربکر، قاضی آنتپ، هاتای، مرسین، مالاتیا، شانلی اورفا، وان

بالیکسیر (Balikesir) 

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۳ دی  ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

زمان آزمون : نحوه پذیرش طی روز های آینده اعلام خواهد شد

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر(مرکز آزمون ترکیه) ۳۰۰ لیر(مرکز آزمون ایران)

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی

مراکز آزمون : تهران، تبریز، استانبول، آنکارا،ازمیر،بالئک اسیر،بورسا،باکو

ترابزون (Trabzon)

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۲ دی  ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی،انگلیسی،فارسی،عربی

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، آنتالیا، بورسا، قاضی آنتپ، هاتای، ایزمیر، کایسری، قونیه، مرسین، ترابزون، وان

آک دنیز (Akdeniz) – آنتالیا

تاریخ شروع ثبت نام : ۳۰ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۹ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۲۹ تیر ۱۳۹۹ – ساعت ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی

مراکز آزمون : آنکارا، آنتالیا، استانبول(anadolu)،استانبول(avrupa)، ازمیر، ترابزون، ادیرنه، وان

بیلجیک شیخ ادب علی (Bilecik şeyh edebali)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون :– نحوه پذیرش طی روز های آینده اعلام خواهد شد

هزینه ثبت نام :  ۲۰۰ لیر

زبان آزمون : 

مراکز آزمون : استانبول و بلیجیک

دوملوپینار (Dumlupınar) – کوتاهیا

تاریخ شروع ثبت نام : ۳۰ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۹ تیر ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۲۱ تیر ۱۳۹۹ – ساعت –

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون : ترکی – انگلیسی

مراکز آزمون : کوتاهیا ،آنکارا،استانبول،ازمیر

اوشاک (Uşak) – اوشاک

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۱  اردیبهست ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ – ساعت ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر 

زبان آزمون : ترکی و انگلیسی

مراکز آزمون : استانبول،انکارا ،ازمیر،اوشاک،قاضی آنتپ

یلدیزتکنیک (Yildiz Teknik) –استانبول 

تاریخ شروع ثبت نام : ۵ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱ تیر ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ – ساعت ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر (فقط استانبول)  – ۷۰ دلار (وان)

زبان آزمون : ترکی-انگلیسی

مراکز آزمون : استانبول 

آنکارا (Ankara) (تمدید شد) 

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون : –

هزینه ثبت نام : –

زبان آزمون :ترکی

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، ازمیر، بورسا

قاضی عثمان پاشا (gaziosmanpasa) – توکات

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون : –

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر 

زبان آزمون : 

مراکز آزمون : توکات

آنادولی (Anadolu) – اسکی شهیر

تاریخ شروع ثبت نام :۱۴ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون : –

هزینه ثبت نام : ۱۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی

مراکز آزمون : آنکارا، استانبول، ازمیر، آلانیا، ترابزون، وان

پاموک کاله (pamukkale) –دنیزلی

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون : –

هزینه ثبت نام : –

زبان آزمون : ترکی

مراکز آزمون : دنیزلی

بیرونی (Biruni)– استانبول

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۵ دی ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۰

هزینه ثبت نام : ۱۲۰ لیر

زبان آزمون : 

مراکز آزمون :استانبول

اعلام نتایج : ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

ازمیر دموکراسی (izmir demokrasi) –

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۴ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

زمان آزمون : –

هزینه ثبت نام : ۳۵۰ لیر ترکیه – ۸۰ دلار آذربایجان 

زبان آزمون : 

مراکز آزمون : ازمیر – باکو 

اسکندرون تکنیک(İskenderun teknik)

ثبت نام :  ۴ فروردین ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳ تیر ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۲۲ تیر ۱۳۹۹ – ساعت ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام : ۱۰۰ لیر 

زبان آزمون : 

مراکز آزمون : Hatay

جلال بایر (Celal bayar ) 

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام : ۳۵۰ لیر

زبان آزمون : 

مراکز آزمون : استانبول – مانیسا

دوزجه (Düzce) – دوزجه

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۳ مرداد ۱۳۹۹ 

زمان آزمون : ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ – ساعت ۱۵:۰۰

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی و انگلیسی

مراکز آزمون : استانبول-دوزجه

عدنان مندرس (Adnan-Menderes) – آیدین

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۷ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۸  تیر ۱۳۹۹ – ساعت ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام : ۴۵۰ لیر

زبان آزمون : 

مراکز آزمون : آیدین-آنکارا-استانبول-ارزوروم

موغلا صدقی کوچمان (Muğla sıtkı koçman)

تاریخ شروع ثبت نام :  –

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون : ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ – ساعت  

هزینه ثبت نام : – لیر

زبان آزمون : 

مراکز آزمون :muğla

مونزور (Munzur)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ – ساعت  ۱۱:۰۰

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

زبان آزمون : 

مراکز آزمون :استانبول، آنکارا،بورسا، قاضی آنتپ، بالئک اسیر، هاتای، ازمیر، باکو

فیرات (Firat)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۹ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۷ تیر ۱۳۹۸

زمان آزمون : 

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون : 

مراکز آزمون :–

ازمیر کاتیب چلبی (izmir katip çelebi)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۳۰ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون : -بر اساس آزمون یوس دیگر دانشگاه ها 

هزینه ثبت نام : ۳۵ لیر

۹ ایلول  (dokuz eylul) – ازمیر

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۶ فروردین ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۵ تیر ۱۳۹۹

زمان آزمون : — ساعت –

هزینه ثبت نام : ۲۲۵ لیر

زبان آزمون : 

مراکز آزمون : ازمیر

مارمارا(Marmara) – استانبول

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ – ساعت ۱۱:۰۰

هزینه ثبت نام : -لیر

زبان آزمون : 

مراکز آزمون : –

علاءالدین کیقباد (alanya alaaddin)  – آلانیا

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : –

زمان آزمون : –

هزینه ثبت نام : ۳۵۰ لیر

زبان آزمون : 

مراکز آزمون : آلانیا، آنتالیا

سلجوق (selçuk)– قونیه

تاریخ شروع ثبت نام : ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : 

زمان آزمون : 

هزینه ثبت نام : ۱۶۰ لیر

زبان آزمون : 

مراکز آزمون : Konya, İstanbul, Ankara, Van

گیره سون(Giresun)

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون : ۱۵ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۰

هزینه ثبت نام : ۵۰ دلار

زبان آزمون : ترکی عربی فارسی

مراکز آزمون : Ankara- Istanbul-Giresun

کاستامونو (Kastamonu)

تاریخ شروع ثبت نام دوم :  ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام  دوم : ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

زمان آزمون دوم:  ۲۱ خرداد ۱۳۹۹

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر

زبان آزمون : ترکی، انگلیسی، عربی، روسی

مراکز آزمون : استانبول، آنکارا، کاستامونو

کارابؤک (Karabük)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

زمان آزمون : –

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون : 

مراکز آزمون : کارابوک

استاتبول ذائیم (Istanbul Zaim)

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۲ دی ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۲ فروردین  ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

هزینه ثبت نام : ۵۰ لیر

زبان آزمون : 

مراکز آزمون : استانبول

یوزونجوییل (Yüzüncü Yil)– وان

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون : فارسی ترکی انگلیسی عربی

مراکز آزمون : وان – آنکارا – استانبول

اتحادیه دانشگاه های قفقاز (KÜNİB)

تاریخ شروع ثبت نام : ۱۲ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

زمان آزمون :۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ساعت ۱۴:۳۰

هزینه ثبت نام : ۲۵۰ لیر

زبان آزمون : 

مراکز آزمون : استانبول- آنکارا- بورسا – مرسین – قاضی آنتب

استانبول آیدین (İstanbul aydın)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ 

هزینه ثبت نام : ۱۰۰ لیر

زبان آزمون : 

مراکز آزمون : استانبول

استانبول کولتر (İstanbul kültür)

تاریخ شروع ثبت نام :  ۱۲ دی ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱ اردببهشت ۱۳۹۸ – ساعت ۱۱

هزینه ثبت نام : ۴۰ لیر 

زبان آزمون : 

مراکز آزمون : استانبول

لقمان حکیم (Lokman hekim)

آزمون اول : 

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۷  اسفند ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۸ فروردین ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱۵ اردببهشت ۱۳۹۸

مراکز آزمون : آنکارا – استانبول

آزمون دوم :

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۷  اسفند ۱۳۹۷

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۱ تیر ۱۳۹۸

مراکز آزمون : آنکارا – تهران – تبریز

هزینه ثبت نام : ۱۰۰ لیر  (مرکز آزمون ترکیه) – ۲۰ دلار (مرکز آزمون ایران)

زبان آزمون : 

حاجت تپه(Hacettepe)

ثبت نام :  ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴ تیر ۱۳۹۸

زمان اعلام منتخبین برای مصاحبه : ۲ مرداد  ۱۳۹۸

زمان مصاحبه : ۹ الی ۱۶مرداد ۱۳۹۸

اعلام نتایج نهایی : ۲۵مرداد ماه ۱۳۹۸

* ارسال پستی مدارک الزامی است : آخرین مهلت ارسال ۲۱ تیر ماه

قبضه تکنیک (GEBZE TEKNIK) – کوجالی

تاریخ شروع ثبت نام :  ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

تاریخ پایان ثبت نام : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

زمان آزمون : ۴  خرداد ۱۳۹۸ – ساعت ۱۴:۰۰

هزینه ثبت نام : ۳۰۰ لیر 

زبان آزمون : 

مراکز آزمون :