نوشته‌ها

دانشگاههای ترکیه

بهترین دانشگاههای استانبول در سال ۲۰۱۸

یوس

دانلود سوالات یوس دانشگاههای ترکیه بصورت رایگان

آزمون اس ای تی سات SAT

دانلود کتاب آزمون اس ای تی بارونز….Barron’s SAT 2400

کتاب ریاضی پوزا یوس

حل تست ۱ ریاضی ۲ پوزا (معادلات درجه دو-İkinci Dereceden Denklemler)

حل تست ۱ هندسه پوزا( مثلث قائم الزاویه-Dik Üçgen )

حل تست ۱ هندسۀ پوزا (زاویه در مثلث-Üçgende Açılar)

 

حل تست ۱ ریاضی یک پوزا (عبارات تواندار-Üslü İfadeler)

حل تست ۱ ریاضی یک پوزا (معادلات درجه۱-BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER)

حل تست ۳ ریاضی یک پوزا (اعداد گویا-Rasyonel Sayılar)

حل تست ۲ ریاضی یک پوزا (اعداد گویا-Rasyonel Sayılar)

حل نمونه سوالات (Örnek Soru Türleri) ریاضی یک پوزا (عبارات گویا-Rasyonel Sayılar)

حل تست ۶ ریاضی ۲ پوزا(چندجمله ایها- Polinomlar)