نوشته‌ها

Hacettepe
دانلود منابع ترکی استانبولی
تومر

معرفی آزمون تومر ترکی استانبولی TÖMER

/
داوطلبانی که در مقاطع مختلف در ترکیه تحصیل خواهند کرد می توانند دی…