AVA‘ da, Genel Türkçe kurslarında, modern eğitim yaklaşımı ve yöntemlerine göre hazırlanmış ve tamamı Türkiye’de yayımlanmış interaktif kullanıma uygun öğrenci merkezli kaynaklar takip edilmektedir. Bu kaynaklar, konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini dengeli olarak kazandırması bakımından dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır. Sadece AVA’da uygulanan yöntem ve teknikler sayesinde, öğrenci dilerse Türkçe konuşma, dinleme, okuma veya yazma becerilerinden bir kısmı ağırlıklı olarak öğrenebilir.

Türkçe Eğitim Sistemimiz

A1 Temel Seviye

Anlama ve Dinleme – Ailenizle ve yakın çevrenizle kuracağınız ikili diyologlarda basit sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirsiniz.

Okuma –  Tabela, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki temel şeyleri anlayabilirsiniz.

Konuşma – Basit cümleler ile günlük konuşmaları yapabilirsiniz.Yine temel sözcükleri kullanarak basit sorular sorup yine bu sorulara basit cevpalar verebilirsiniz.

Yazma – Kısa ve basit kelimeleri birleştirerek basit cümlelerle mektuplar yazabilirsiniz.

A2 Başlangıç Seviyesi

Anlama-Dinleme – Sizi ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirsiniz.

Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilirsiniz.

Okuma – Çok kısa ve basit metinleri okuyabilirsiniz. İlanlar, kullanım klavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki öngörülebilir bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilirsiniz.

Konuşma – Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alış-verişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirsiniz.

Yazma – Teşekkür mektubu gibi kısa, basit notlar ve iletiler yazabilirsiniz.

B1 Ön Orta Seviye

Anlama-Dinleme – İş, okul gibi ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirsiniz.

Güncel olaylar ya da kişiselilgi alanınıza giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilirsiniz.

Okuma – Meslekle ilgili ya da günlük konuşma dilinde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri kavrayabilir; kişisel mektuplarda betimlenen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirsiniz.

Konuşma – Ülke içinde seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilir, bilindik, ilgi alanınıza giren, günlük yaşamla ilgili konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirsiniz.

Yazma – Bildik ya da ilgi alanınıza giren konularda basit bağlantılı bir metin yazabilirsiniz. Deneyim ve izlenimlerinizi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirsiniz.

B2 Orta Seviye

Anlama-Dinleme – Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirsiniz.

Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirsiniz. Standart dilin kullanıldğı filmlerin çoğunu anlayabilirsiniz.

Okuma – Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları, çağdaş edebi metinleri anlayabilirsiniz.

Konuşma – Türkçe dilini anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilir, bildik konulardaki tartışmalarda kendi görüşlerinizi açıklayabilirsiniz.

Yazma – İlgi alanınıza giren çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilir.

Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon ya da rapor yazabilir, olayların ve deneyimlerin sizin için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilirsiniz.

C1 Ön İleri Seviye

Anlama-Dinleme – Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilir, televizyon programlarını ve filmleri zorluk çekmeden anlayabilirsiniz.

Okuma – Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanınızla alakalı olmasa bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirsiniz.

Konuşma – Kullanacağınız sözcükleri çok fazla aramaksızın, akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirsiniz. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir, düşünce ve fikirlerinizi açık bir ifadeyle dile getirebilirsiniz.

Yazma – Görüşlerinizi ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilir, bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilirsiniz. Önemli olduğunu düşündüğünüz konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazabilir, hedef belirlediğiniz okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilirsiniz.

Eğitmenlerimiz en az beş yıllık deneyimi olan alanlarında uzman eğitmenlerdir.