Yasal Dayanak:  
Doktor, hemşire, Hekim vb. Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 22.02.2012 tarih ve 28212 sayı ile yayınlanmıştır.

Bu yönetmeliğe göre Yabancı Sağlık Meslek Mensupları “diş hekimi, eczacı, ebe ve hastabakıcılar hariç”  Doktorar, hemşireler, Hekimler vb.  tüm yabancı sağlık meslek mensupları özel sağlık kuruluşlarında çalışabileceklerdir.

Doktor, hemşire, Hekim vb.  Yabancı Sağlık Meslek Mensupları kendilerine ait bir muayenehane açamazlar.

Çalışma şartları


Yabancı sağlık meslek mensupları, Doktorlar, hemşireler, Hekimler vb.  aşağıda yer alan şartları sağlamak kaydıyla özel sağlık kuruluşlarında mesleklerini icra edebilirler.

 1. YÖK Denklik Belgesi ve onayı:
  Doktorlar, hemşireler, Hekimler vb.  Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin Yüksek öğretim kurumundan (YÖK) denkliği onaylanmış ve Sağlık Bakanlığınca tescilleri yapılmış bulunmak.
 2. Mesleğini icra edebilir yazısı:
  Doktor, hemşire, hekim vb. Yabancı sağlık meslek mensuplarının,  Mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmamak, (İlk defa meslek icrasında bulunacakların, geldikleri ülkenin Sağlık Bakanlığı veya Büyükelçiliğinden alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeyi almalıdır)
 3. Türkçe dil sınavı başarı belgesi:
  Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olmak.
 4. Çalışma ve İkamet izni:
  İlgili mevzuata göre Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni ve çalışmaya bağlı ikamet izni almış olmak.
 5. Mali Sorumluluk Sigortası:
  Hekimler için, zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası yaptırmak.

Çalışma başvurusu

 1. İlk başvuru yeri:
  Yabancı sağlık meslek mensubu (Doktor, hemşire, hekim vb.) tarafından, çalışmak istenilen özel sağlık kuruluşuna başvuru yapılır.
 2. Çalışma Başvurusu:
  Özel sağlık kuruluşu mesul müdürü gerekli belgelerle birlikte İl sağlık Müdürlüğüne çalışma başvurusu yapar.
  Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk bulunmaması halinde dosya Sağlık Bakanlığına gönderilir.
 3. Sağlık Bakanlığı onayı:
  Başvuru dosyası Sağlık Bakanlığınca değerlendirilir.
  Uygun bulunması halinde, yabancı sağlık meslek mensubu Doktor, hemşire, hekim vb. diploması tescil edilerek mesleğini icra etmesinin Bakanlıkça uygun bulunduğuna dair belge düzenlenir.
 4. Yabancı Personel Çalışma İzni:
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alır.
 5. Personel çalışma belgesi:
  Gerekli belgelerle birlikte personel çalışma belgesi düzenlenmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne başvurulur.
  Yabancı sağlık meslek mensubu,  Doktor, hemşire, hekimin vb. personel çalışma belgesinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylandığı tarihten itibaren özel sağlık kuruluşunda çalışma hakkı kazanır.

Gerekli belgeler

 1. YÖK Denklik Belgesi:
  İlgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge.
 2. Türkçe dil sınavı başarı belgesi:
  Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge.
 3. Mesleğini icra edebilir yazısı:
  Türkiye’de ilk defa meslek icrasında bulunacakların, geldikleri ülkenin Sağlık Bakanlığı veya Büyükelçiliğinden alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge.
 4. Hizmet sözleşmesi:
  Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli Doktor, hemşire, hekim vb.  arasında yapılan ve yabancı sağlık personeline ödenecek aylık ücret miktarının da belirtildiği hizmet sözleşmesi