تدریس خصوصی ترکی استانبولی

کلاسهای ترکی استانبولی در موسسه آوا با مدیریت داود عظیمی