نتایج بورسیه تحصیلی ترکیه برای سال ۲۰۱۶ اعلام شد

تحصیل در ترکیه

نحوه تحصیل در رشته های پزشکی ترکیه با مدرک هنرستان و کارودانش ایران

تحصیل در ترکیه

مهم: شرایط ارزشیابی مدارک دانشگاههای غیرتایید وزارت بهداشت

دانشگاههای ترکیه

آزمون ملی دندانپزشکی، پزشکی برای دانش آموختگان خارج کشور

دانشگاههای ترکیه

تاریخ ثبت نام مقاطع فوق لیسانس و دکترا دانشگاه های ترکیه

تحصیل در ترکیه

هزینه تحصیل در رشته های مختلف دانشگاه استانبول سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷

ثبت نام دانشگاه ۱۹ ماییس سامسون برای مقاطع فوق لیسانس و دکتری

دانشگاههای ترکیه

ثبت نام مقطع فوق لیسانس و دکترا دانشگاه استانبول تکنیک آغاز شد

Hacettepe

تاریخ ثبت نام دانشگاه حاجت تپه برای سال تحصیلی ۲۰۱۶-۲۰۱۷

دانشگاههای ترکیه

ظرفیت دانشگاه های ترکیه در سال ۲۰۱۶ میلادی

دانشگاههای ترکیه

لیست دانشگاه های ترکیه همراه با لینک

تاریخ ثبت نام بورسیه ترکیه ۲۰۱۶ اعلام شد