تومر

دوره تابستانی آموزش زبان ترکی استانبولی، نوبت صبح در دو گروه برگزار خواهد شد:

۱)کودکان: این دوره ویژه کودکان ۷ تا ۱۲ سال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۶ سال است.

۲)افرادی که شیفت صبح کار نمیکنند و یا خانه دار هستند.

این دوره ویژه، از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ به صورت هفته ای دو روز برگزار خواهد شد و مکالمه محور است.

مدرس: استاد نیتیو ترک

دوره: دو روز در هفته

تماس با موسسه:

۶۶۵۷۳۹۵۹

۶۶۵۷۳۹۶۰