یوس ترکیه

کتاب های IQ کمک آموزشی آزمون یوس ترکیه

آزمون یوس ترکیه شامل سوالات ریاضی، هوش(IQ) و هندسه است که معمولا سوالات هوش یوس در حدود ۳۵ سوال، ریاضی ۳۵ سوال و هندسه ۱۰ سوال است. سوالات هوش یوس، باتوجه به اینکه فرمول خاصی برای حل آنها وجود ندارد، با تمرین و ممارست زیاد قابل انجام است.

در این مطلب، ۴ کتاب مختلف به زبان انگلیسی برای تقویت بخش هوش علاقمندان برای دانلود قرار داده شده است.

Advanced IQ Tests

The IQ Workout Series – More IQ Testing

Test_your_iq_-_400_questions

Ultimate IQ_Prelims