دانلود متد ترکی استانبولی«ابرو یک.EBRU1

متد آموزش ترکی استانبولی «ابرو»(Ebru) از متدهایی است که جنبه مکالمه محور ترکی استانبولی را مدنظر قرار داده است و با متدهای دیگر ترکی مانند هیتیت، استانبول، یدی اقلیم و …تفاوت دارد چراکه این متدها برای آمادگی آزمونهای ترکی استانبولی مانند تومر و یا آزمون ترکی مرکز فرهنگی سفارت (یونس امره) با نام (TYS) تدوین شده اند.

در این پست، فایلهای صوتی و پی دی اف کتاب «ابرو یک» برای دانلود قرار داده می شود. در پستهای بعدی کتابهای ابرو دو، ابرو سه، ابرو چهار و ابرو پنج برای دانلود قرار داده خواهد شد.

بهترین روش برای یادگیری ترکی استفاده از متد ترکی استانبولی است. بازهم به دوستان توصیه میکنم برای یادگیری بهتر و آکادمیک ترکی به موسسه مراجعه کنند.

یوس ترکیه
دانلود منابع ترکی استانبولی
دانلود منابع ترکی استانبولی
دانلود منابع ترکی استانبولی