یوس ترکیه

کتاب های IQ کمک آموزشی آزمون یوس ترکیه

یوس

دانلود سوالات یوس دانشگاههای ترکیه بصورت رایگان

آزمون اس ای تی سات SAT

دانلود کتاب آزمون اس ای تی بارونز….Barron’s SAT 2400

دانلود منابع ترکی استانبولی

دانلود متد ترکی استانبولی«ابرو یک.EBRU1

سوالات تعیین سطح ترکی (تومر) دانشگاه ۱۹ ماییس سامسون.. ۱۹Mayıs Samsun

فایل صوتی فارسی ترکی استانبولی

آموزش صوتی ترکی استانبولی بصورت فارسی – ترکی

دانلود منابع ترکی استانبولی

دانلود متن ساده ترکی-انگلیسی-فارسی همراه با صوت

دانلود منابع ترکی استانبولی

دانلود رمان «بیگانه» اثر آلبر کامو به ترکی استانبولی و فارسی

دانلود منابع ترکی استانبولی

دانلود دیکشنری تخصصی «بتون» و «عمران»؛ انگلیسی- ترکی استانبولی

دانلود شماره اکیم مجله «TRT ÇOCUK» ویژه نوآموزان ترکی استانبولی

دانلود رمان «Kafamda Bir Tuhaflık» اورهان پاموک

دانلود دیکشنری زبان محاوره‌ای ترکی استانبولی