فایل صوتی فارسی ترکی استانبولی

آموزش صوتی ترکی استانبولی بصورت فارسی – ترکی

Türkçe

دانلود فایل متنی و صوتی داستان «سیندرلا» به ترکی استانبولی

دانلود داستان صوتی پرتگاه به زبان ترکی استانبولی