در این بخش میتواند نمونه سوالات آزمون یوس شامل هوش و ریاضی و هندسه را همراه با جواب کلیدی مشاهده بفرمایید.

İQ 1

1. A + B + C = A * C şartının sağlamak üzere üç farklı pozitif tam sayı düşünün. A + B + C toplamı en az kaç olabilir?
   

2.
I. eşitlikte Δ işleminin görevi belirlenmiştir. Buna göre, II. eşitlikte soru işaretinin yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
   

3. Aşağıdaki şekilde 3’lü grubu takiben gelebilecek şekli bulunuz.
   

4.
Yukarıdaki çarpma tablosunda a, b ve c harfleri pozitif bir sayının yerine kullanılmıştır. Buna göre b kaçtır?
   

5. Aşağıdaki sayı dizisi bir kurala göre yazılmıştır.
1    4    12    3    80    x
x = ?
   

6. SEZGI, ZESEK, SORGU, ZERGI ve ZERIK kelimeleri rakamlarla kodlanmıştır.
Buna göre aşağıdaki kodlardan hangisi ZERGI kelimesine aittir?
   

7.
Yukarıdaki çarpma ve toplama tablosunda a,b,c harfleri pozitif birer sayının yerine kullanılmıştır. Buna göre b kaçtır?
   

8.
   

9.
Numaralı parçalardan dört tanesi döndürülmeden yan yana getirilerek yukarıdaki şekil oluşturulmuştur. Bu işlemde hangi parça kullanılmamıştır?
   

10.
Yukarıdaki çarpma tablosunda a, b ve c harfleri birer pozitif sayının yerine kullanılmıştır. Buna göre a kaçtır?
   

11.
Yukarıdaki şekillerin ifade etmekte oldukları semboller dikkate alındığında X yerine gelecek sembol aşağıdakilerden hangisidir?
   

12.
Yukarıdaki 3 şekilde sayılar aynı kurala göre dizilmişlerdir. Buna göre X yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
   

13.
   

14. Aşağıdaki toplama tablosunda a, b ve c harfleri pozitif birer sayının yerine kullanılmıştır. Buna göre, a kaçtır?
   

15. Aşağıdaki şekilde, I. gruptaki kümelerin şekilleri birer rakamla gösterilerek II. gruptaki sayılar elde edilmiştir. Soru işaretiyle belirtilen kümenin hangi sayıyla gösterildiğini bulunuz.
   

16.
Yukarıda bulunan, I. gruptaki şekillerden her biri birer rakamla gösterilerek II. gruptaki sayılar elde edilmiştir. Soru işaretiyle belirtilen şekiller grubunun hangi sayıyla gösterileceğini bulunuz.
   

17. 8  3 = 22
6  2 = 16
7  5 = 24
5  4 = ?
   

18.
   

19. Aşağıdaki soruda 1. gruptaki şekiller birer rakamla gösterilerek 2. gruptaki sayılar elde edilmiştir. Soru işareti ile gösterilen şekillerin belirttiği sayıları bulunuz.
   

20. Aşağıdaki şekilde 3’lü grubu takiben gelebilecek şekli bulunuz.
   

İQ 2

1. Aşağıdaki sayılar bir kurala göre yazılmıştır. Buna göre, soru işareti olan yere hangi sayı gelmelidir?
65536,    256,    16,    ?
   

2.
   

3. Aşağıdaki sayılar bir kurala göre yazılmıştır. Buna göre, soru işareti olan yere hangi sayı gelmelidir?
5    7    11    ?    35    67
   

4. Aşağıdaki sayı dizisi bir kurala göre yazılmıştır.
2        30    93    282    x
x = ?
   

5. Aşağıdaki toplama tablosunda a, b ve c harfleri pozitif birer sayının yerine kullanılmıştır. Buna göre, a kaçtır?
   

6.
Yukarıda bulunan, I. gruptaki şekillerden her biri birer rakamla gösterilerek II. gruptaki sayılar elde edilmiştir. Soru işaretiyle belirtilen şekiller grubunun hangi sayıyla gösterileceğini bulunuz.
   

7. 318   106   102   34   30   ?
Spru işaretinin yerine getirilmesi gereken sayıyı bulunuz.
   

8. Aşağıdaki soruda 1. gruptaki şekiller birer rakamla gösterilerek 2. gruptaki sayılar elde edilmiştir. Soru işareti ile gösterilen şekillerin belirttiği sayıları bulunuz.
   

9.
Yukarıdaki 3 şekilde sayılar aynı kurala göre dizilmişlerdir. Buna göre X yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
   

10.
Soru işareti “?” olan şeklin yerine aşağıdaki şekillerden hangisi gelmelidir?
   

11. 10, 7, 9, 6, 8, ?
? yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir?
   

12. x + y – z = 0
3x – y + z = 4
2x + 2y – z = 9
y = ?
   

13. Saat 09:00 da akreple yelkovan arasındaki açı kaç derecedir?
   

14.
Yukarıdaki çarpma tablosunda a, b ve c harfleri birer pozitif sayının yerine kullanılmıştır. Buna göre a kaçtır?
   

15. İkiz kardeşlerin yaşları toplamlarıyla yaşları çarpımlarının aynı olduğu kaç alternatif olabilir?
   

16.
I. eşitlikte Δ işleminin görevi belirlenmiştir. Buna göre, II. eşitlikte soru işaretinin yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
   

17.
   

18.
Yukarıda verilen 8×8’lik satranç tahtasının köşesinden 2×2’lik kısmı makasla kesilip çıkarılıyor. Geri kalan şekli en az kaç eşit üçgene bölebiliriz?
   

19.
Yukarıdaki çarpma tablosunda a, b ve c harfleri pozitif bir sayının yerine kullanılmıştır. Buna göre b kaçtır?
   

20. Aşağıdaki şekilde soru işareti yerine gelebilecek olan şekli bulunuz.
   

İQ 3

1. Saat 09:00 da akreple yelkovan arasındaki açı kaç derecedir?
   

2. Aşağıdaki şekilde soru işareti yerine gelebilecek olan şekli bulunuz.
   

3. Aşağıdaki hatfler bir kurala göre yazılmıştır. Buna göre, soru işareti olan yere hangi harf gelmelidir?
A,    D,    G,    J,    ?
   

4.
   

5.
   

6.
I. eşitlikte ⊕ işaretinin görevi tanımlanmıştır. Tanımlanan bu göreve göre II. eşitlikteki ? yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
   

7.
Yukarıdaki 3 şekilde sayılar aynı kurala göre dizilmişlerdir. Buna göre X yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
   

8. 10, 7, 9, 6, 8, ?
? yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir?
   

9. Aşağıdaki sayı dizisi bir kurala göre yazılmıştır.
1    4    12    3    80    x
x = ?
   

10.
Yukarıdaki çarpma tablosunda a, b ve c harfleri birer pozitif sayının yerine kullanılmıştır. Buna göre a kaçtır?
   

11.
Yukarıdaki toplama tablosunda a, b ve c harfleri birer pozitif sayının yerine kullanılmıştır. Buna göre b kaçtır?
   

12.
Yukarıdaki çarpma ve toplama tablosunda a,b,c harfleri pozitif birer sayının yerine kullanılmıştır. Buna göre b kaçtır?
   

13. Aşağıdaki sayılar bir kurala göre yazılmıştır. Buna göre, soru işareti olan yere hangi sayı gelmelidir?
65536,    256,    16,    ?
   

14.
Yukarıdaki şekillerin ifade etmekte oldukları semboller dikkate alındığında X yerine gelecek sembol aşağıdakilerden hangisidir?
   

15.
I. eşitlikte Δ işleminin görevi belirlenmiştir. Buna göre, II. eşitlikte soru işaretinin yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
   

16. x + y – z = 0
3x – y + z = 4
2x + 2y – z = 9
y = ?
   

17. Aşağıdaki sayılar bir kurala göre yazılmıştır. Buna göre, soru işareti olan yere hangi sayı gelmelidir?
5    7    11    ?    35    67
   

18. SEZGI, ZESEK, SORGU, ZERGI ve ZERIK kelimeleri rakamlarla kodlanmıştır.
Buna göre aşağıdaki kodlardan hangisi ZERGI kelimesine aittir?
   

19. Aşağıdaki sayı dizisi bir kurala göre yazılmıştır.
2        30    93    282    x
x = ?
   

20.
   

Matematik 1

1.
xy=-4 ise y’nin alabileceği değerlerin çarpımı nedir?
   

2.
   

3.
   

4.
   

5.
   

6. f(x+2)=x-1 ve g(x)=x+1 ise (fog)(x)’in değeri nedir?
   

7.
   

8.
eşitliğini sağlayan x’lerin çarpımı nedir?
   

9.
   

10.
   

11.
   

12.
   

13.
   

14.
   

15. 3+2[(-5+2)-(-7+3)]-4 işleminin sonucu kaçtır?
   

16.
   

17. x+y= -2
a-b= -1
bx+by-ax-ay=?
   

18.
eşitliğini sağlayan x’lerin çarpımı nedir?
   

19.
ise A+B hangisine kalansız bölünür?
   

20.
   

Matematik 2

1.
   

2.
   

3.
   

4.
   

5.
   

6.
ise A+B hangisine kalansız bölünür?
   

7. x+y= -2
a-b= -1
bx+by-ax-ay=?
   

8.
   

9.
a+b=?
   

10.
   

11.
   

12.
eşitliğini sağlayan x’lerin çarpımı nedir?
   

13.
   

14. (4,8 – 2,4 . 0,5) : (1,63 + 0,17) = ?
   

15.
   

16.
eşitliğini sağlayan x’lerin çarpımı nedir?
   

17.
   

18.
   

19.
   

20.
   

Matematik 3

1.
   

2.
   

3. x-y+2z=2
x-y+z=2
x+y-z=0
y=?
   

4.
işleminin değeri nedir?
   

5.
   

6.
   

7. A = {x | 1 ≤ x ≤ 150, x ≡ 4 (mod 5)}
B = {y | 75 ≤ y ≤ 200, y ≡ 2 (mod 3)}
s(A ∩ B) = ?
   

8.
   

9.
   

10.
   

11.
   

12.
   

13.
   

14. x+y=-2
a-b=-1
bx+by-ax-ay=?
   

15.
   

16. (5+2i)(2-5i)-(2+5i)(5-2i)=?
   

17. 3x-7y=7
2y-x=-4
x+y=?
   

18.
   

19.
   

20.
   

Matematik 4

1.
eşitliğini sağlayan x’lerin çarpımı nedir?
   

2.
   

3.
   

4.
   

5. (4,8 – 2,4 . 0,5) : (1,63 + 0,17) = ?
   

6.
   

7. 0,00011+ 0,0012+ 0,013 = ?
   

8.
   

9.
   

10.
   

11. 3+2[(-5+2)-(-7+3)]-4 işleminin sonucu kaçtır?
   

12.
   

13. (5+2i)(2-5i)-(2+5i)(5-2i)=?
   

14.
   

15. log2=m
log3=n
log(1,2)=?
   

16.
   

17.
   

18.
ise A+B hangisine kalansız bölünür?
   

19.
   

20.