متد ترکی استانبولی «لاله»..؛ Lale Yabancılar için Türkçe

متد ترکی استانبولی «لاله»..؛ Lale Yabancılar için Türkçe از سری کتابهای معروف آموزش ترکی استانبولی است که توسط انتشارات «دیلست»(DİLSET) ترکیه منتشر شده است. این متد ترکی استانبولی شامل ۵ جلد کتاب درسی، ۵ جلد کتاب کار، ۵ جلد کتاب معلم و ۳ جلد کتاب گرامر است.