تمدید کیملیک (کارت اقامت موقت و یا توریستی) ترکیه

 • برای تمدید کیملیک شما باید یکماه قبل از اتمام کیملیک راندووی اوزاتما(تمدید) بگیرید
  بعد از گرفتن راندوو شما ۵ روز کاری زمان دارید که مدارک رو پست کنید به آدرسی که روی راندوو نوشته شده
  ۱- ۴ قطعه عکس
  ۲- راندوو
  ۳- بیمه(تاریخ صدور بیمه با تاریخ راندوو باید برابر باشه)
  ۴-پرداخت فیش های واریزی
  ۵- برگه نفوس(ثبت آدرس در اداره نفوس)
  ۶- اجاره نامه نوتر شده
  ۷- سوپیشینه ترکیه(از اداره عدلیه )
  ۸- گردش مالی ۶ ماهه اخیر ترکیه(در بعضی موارد مامور گردش ایران رو هم درخواست میکنه)
  ۹- کپی صفحات پاسپورت
  ۱۰- کپی پشت و رو کیملیک قبلیزندگی در ترکیه
فروش ملک در استانبول
زندگی در ترکیه
کاریابی در ترکیه و شرایط کار در ترکیه
زندگی در ترکیه
ikamet