تمدید کیملیک (کارت اقامت موقت و یا توریستی) ترکیه

 • برای تمدید کيمليک شما باید یکماه قبل از اتمام کيمليک راندووي اوزاتما(تمدید) بگیرید
  بعد از گرفتن راندوو شما 5 روز کاري زمان دارید که مدارک رو پست کنید به آدرسی که روی راندوو نوشته شده
  1- 4 قطعه عکس
  2- راندوو
  3- بیمه(تاریخ صدور بیمه با تاریخ راندوو باید برابر باشه)
  4-پرداخت فیش های واریزی
  5- برگه نفوس(ثبت آدرس در اداره نفوس)
  6- اجاره نامه نوتر شده
  7- سوپیشینه ترکیه(از اداره عدلیه )
  8- گردش مالی 6 ماهه اخیر ترکیه(در بعضی موارد مامور گردش ایران رو هم درخواست میکنه)
  9- کپی صفحات پاسپورت
  10- کپی پشت و رو کيمليک قبلي