دانشگاه آتاتورک در شهر ارزروم از گذشته تاکنون مقصد تحصیلی مهمی برای ایرانیان به خصوص ساکنان شهرهای ترک نشین ایران بوده است. این دانشگاه با دارا بودن دانشکده های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و مهندسی، و نیز مورد تایید بودن توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت ایران، زمینه رقابت ایرانیان برای تحصیل در این مرکز علمی را فراهم نموده است. آزمون یوس، که آزمون ورودی دانشگاههای ترکیه برای مقطع لیسانس است، هر ساله توسط این دانشگاه برگزار می شود.

امسال سوالات یوس دانشگاه آتاتورک ارزروم بعد از آزمون سریعا منتشر شد. ما نیز در این مطلب، سوالات ۲۰۱۸ یوس آتاتورک را برای دانلود دوستان عزیز قرار داده ایم.

یوس
یوس