آلس

تغییرات جدید در آزمون ورودی فوق لیسانس و دکتری(آلس) ترکیه:

۱. بخش ریاضیات از دو بخش به یک بخش و بخش ادبیات هم به یک بخش تغییر یافت .

۲.اعتبار نتیجه آزمون از ۳ سال به ۵ سال تغییر یافت.

۳. تعداد سوالات از ۱۶۰ به ۱۰۰ تغییر یافت.
۴. مدت آزمون از ۱۸۰ به ۱۵۰ دقیقه تغییر یافت.
۵. زمان ثبت نام: ۱ تا ۸ مهر ماه/تاریخ: آزمون: ۲۸ آبان ماه

مدارک لازم:

اسکن پاسپورت – اسکن عکس- پرداخت هزینه ثبت نام

تماس:

۰۲۱-۶۶۵۷۳۹۵۹

۰۲۱-۶۶۵۷۳۹۶۰

زندگی در ترکیه
بورسیه تحصیلی ترکیه
yökdil