⁉️اقامت افراد زیر ١٨ سال

✔️بیمه: براى افراد زیر ١٨ سال و بالاى ۶۵ سال، بابت دریافت اقامت، الزامى به تهیه بیمه نیست. به عبارت دیگر بدون بیمه هم میتوان براى این افراد اقامت گرفت و جزء مدارک اجبارى مورد نیاز دریافت اقامت نیست. ولى بنده پیشنهاد میکنم براى زیر ١٨ سال بیمه دریافت کنید. معمولا یک سرماخوردگى و یا نیاز به مراجعه به بیمارستان کم و بیش همان مقدار هزینه بردار است که بتوان با ان مبلغ یک سال بیمه کرد. پس بیمه کردن این افراد هرچند اجبارى نیست ولى به نظر شخصى من عاقلانه است.

✔️اقامت: فرد زیر ١٨ سال مشمول یکى از حالت هاى زیر است:

١• با هر دوى اولیاى خود اقامت خواهد گرفت

٢• به دلایل زیر،یکى از اولیا به همراه او اقامت خواهد گرفت:
٢.١- یکى از اولیا قصد اقامت ندارد
٢.٢- پدر و مادر از هم طلاق گرفته اند
٢.٣- یکى از اولیا فوت کرده است

٣• به تنهایى در ترکیه اقامت خواهد داشت

درکل براى اقامت افراد زیر ١٨ سال باید ثابت شود پدر و مادر فرد کیست و همچنین هر دو رضایت دارند که فرزندشان در ترکیه اقامت کند. (این دو مورد ضرورى است) از آنجایى که در پاسپورت نام مادر ذکر نمیشود پس سندى باید باشد که مشخص کند مادر فرد کیست. ارزانترین راهکار این است که سند ازدواج پدر و مادر ترجمه رسمى شود تا از روی پاسپورت، پدر فرد و از روى سند ازدواج و تطابق با پاسپورتها مادر شخص مشخص شود.

❗️در حالت ١، ترجمه رسمى سند ازدواج کفایت میکند.

❗️در حالت ٢.١، علاوه بر ترجمه سند ازدواج، رضایت طرفى که قصد اقامت در ترکیه نخواهد داشت، باید به صورت رسمى ترجمه شده باشد.
❗️حالت ٢.٢، طرفى که در ترکیه اقامت خواهد داشت باید مدرک مستند ترجمه رسمى شده (از دادگاه ایران)  دال بر حضانت فرزند در اختیار داشته باشد.
❗️حالت٢.٣، مدرک مستند رسمى و ترجمه شده دال بر فوت طرف دیگر در اختیار باشد.

❗️حالت ٣، رضایت ترجمه شده رسمى هر دوى پدر و مادر مبنى بر اقامت فرزندشان در ترکیه موجود باشد و علاوه بر آن فردى در ترکیه، کفالت این شخص را قبول کند.

✔️در کلیه توضیحات اولویتى براى پدر وجود ندارد به عنوان مثال اگر پدر فرد با وى در ترکیه اقدام به دریافت اقامت میکنند و مادر در ایران خواهد ماند، رضایت مادر صد در صد نیاز است و چون پدر فرد همراهش هست، مزیتى ایجاد نمیکند.

✔️اگر بسته به شرایط، مدارک فوق به همراه مدارک روتین دیگر مورد نیاز بابت دریافت اقامت، در روز راندوو همراهتان باشد، مدارک عجیب دیگرى مثل ترجمه پاسپورت(که یک مدرک بین المللى است و ترجمه آن بی معنى است) و … از شما طلب نخواهند کرد. (البته بعضا، ترجمه شناسنامه اولاد و یا گواهى تولد وى را هم میخواهند)

پس بهتر است قبل از مهاجرت، قبل از راندوو و قبل از پر شدن ٩٠ روز مجاز اقامت توریستى تان، این مدارک را تهیه کنید. افرادى که بعد از روز راندوو متوجه این نقص مدرک میشوند و دسترسى به مثلا همسرشان (که در ایران است)جهت دریافت رضایت نامه ندارند، کم نیست.  که متاسفانه این افراد متحمل ضرر و زیان و گاها تغییر کامل برنامه مهاجرت میشوند.